Chào các bạn, mình đang tìm hiểu Ispring suite 6.2.0 để tập huấn cho Giáo viên của trường làm bài giảng nhưng ngặt nỗi ko có bản tiếng việt. Vậy nên mình xin các bạn nếu bạn nào có cho mình xin Ispring suite 6.2.0 TIẾNG VIỆT bản x32 và x64 càng tốt.
Rất biết ơn.....

Chủ đề tương tự: