Minh mới dùng laptop Toshiba C840 chạy win 7 nhưng bi lỗi mấy phần mềm.
Mình định cài lại Win XP
Có ai có driver cho laptop C840 cho mình với
Cảm ơn

Similar Threads: