Các bạn thân mến , một lần nữa Corel Corporation lại cung cấp cho chúng ta một phiện bản mới CorelDRAW 11 thật tuyệt vời ...

Không cần giới thiệu , chắc các bạn cũng đã biết CorelDRAW là chương trình vẽ minh họa thuộc hàng đầu thế giới và được sử dụng nhiều nhất ở Việt Nam . Nó là một phần mềm đầy uy lực nhưng lại rất dễ sử dụng và phạm vi ứng dụng không hạn chế . Mọi người , mọi lĩnh vực , mọi trình độ ... đều có thể sử dụng nó vời mục đích của mình ..

Sử dụng CorelDRAW không khó , nhưng để dễ dàng hơn trang web này sẽ giúp bạn tiết kiệm thời gian hơn . trang web này không được biên soạn như một tài liệu hướng dẫn sử dụng mà chủ yếu là giúp bạn hiểu biết về nó hơn , trước khi tiến vào những kỷ thuật cao ... Tôi xin trình bày phần công cụ và những bài tập cụ thể ... nào chúng ta bắt dầu ...

Công Cụ

Công cụ Pick : cho phép bạn chọn và biến đổi các đối tượng .

Công cụ Shape : cho phép bạn chỉnh sưã hình dạng các đối tượng

Công cụ Knife : cho phép bạn cắt các đối tượng

Cộng cụ Eraser : cho phép bạn xoá vùng trên bản vẽ

Công cụ Free transform : cho phép bạn biến đổi đối tượng bằng cách sử dụng công cụ Free Rotation , Angle rotation , Scale , và Skew

Công cụ Zoom : cho phép bạn thay đổi cấp độ phóng đại trong cửa sổ Drawing

Công cụ Pan : cho phép bạn chuyển phần hiện thị của cửa sổ bản vẽ

Công cụ Freehand : cho phép bạn vẽ đưởng thẳng và đường cong

Công cụ Bezier : cho phép bạn vẽ đường cong sử dụng kiểu bản vẽ Connect-the-dots

Công cụ Artistic media : cung cấp sự truy cập vào các công cụ Brush , Sprayer , Calligraphic và Pressure ..

Công cụ Dimension : cho phép bạn vẽ các đường dọc , ngang , xiên và góc .

Công cụ Interactive : cho phép bạn nối 2 đối tượng bằng một đường thẳng

Công cụ Rectangle : cho phép bạn vẽ hình chữ nhật và hình vuông

Công cụ Ellipse : cho phép bạn vẽ hình wllipses và hình tròn

Công cụ Polygon : cho phép bạn vẽ hình đa giác và ngôi sao

Công cụ Spiral : vẽ đường xoắn ốc đối xứng và lôga

Công cụ Graph paper : cho phép bạn vẽ đường lưới

Công cụ Basic shapes : cho phép bạn chọn từng tập hợp các hình dạng bao gồm 6 cạnh , mặt cười và hình tam giác .

Công cụ Arrow shapes : cho phép bạn vẽ mũi tên với nhiều hình dạng khác nhau , chiều hướng và số đầu mũi tên ..

Công cụ Flowchart shapes : cho phép bạn vẽ ký hiệu lưu đồ

Công cụ Stars shapes : vẽ các đối tượng ribbon và hình dạng nổi

Công cụ Callout shapes : cho phép bạn vẽ các callouts và nhãn

Công cụ text : gõ nhập trực tiến trên màn hình như artistic hoặc paragraph text .

Công cụ Interactive contour : cho phép bạn pha trộn 2 đối tượng

Công cụ Interactive contour : cho phép bạn áp dụng vào đường viền của đối tượng

Công cụ Interactive distortion : cho phép bạn áp dụng phần biến dạng Push hoặc Pull , biến dạng Zipper , hoặc Biến dạng twister vào một đối tượng

Công cụ Interactive envelope : cho phép bạn biến dang một đối tượng bằng cách rê nút của bì thư vốn được đặt trên phiá trên cùng của đối tượng ..

Công cụ Interactive extrude : cho phép bạn áp dụng chiều thứ 3 vào các đối tượng

Công cụ Interactive extrude : cho phép bạn áp dụng bóng ngã xuống đối tượng

Công cụ Interactive transparency : cho phép áp dụng đặc tính trong suốt vào đối tượng

Công cụ Eyedropper : cho phép bạn chọn một biểu tô đầy từ đối tượng trên cửa sổ Drawing

Công cụ Paintbucket : cho phép tô đầy một đối tượng trên cửa sổ bản vẽ sau khi chọn một kiểu tô đầy bằng cách sử dụng công cụ Eyedropper

Công cụ Outline : mờ một flyout vốn cho phép bạn cài đặt các thuột tính nét ngoài

Công cụ Fill mở một flyout vốn cho phép bạn cài đặt các thuộc tính tô đầy

Công cụ Intaractive fill : cho phép bạn áp dụng nhiều kiểu tô đầy khác nhau

Công cụ Interactive mesh : cho phép bạn áp dụng hệ thống lưới vào đối tượng ..

Bài tập

Vẽ một hình ellipse tùy ý , sau đó xoay ellipse quay 30 độ . Giữ phím Shift khi kích hoạt 1 trong 4 mấu đầu củ hình ellpse để đưa nó nhỏ về tâm .

Lưu ý : nhờ nhấp chuột phải trước khi thả chuột trái để tạo ra bản sao ..

Bước 2 : chọn cà 2 ellipse trên , sau đó kết hợp chúng lại với nhau bằng lệnh Arrange/Combine . Tô màu đỏ cho đối tượng vừa tạo .

Bước 3: vẽ hình tròn với đường kính nhỏ hơn đường kính trong của đối tượng ban đầu , tô nó màu đen và 2 đối tượng giữa tâm bằng hộp Ctrl-A

Bước 4 : chọn cả hai đới tượng và lấy giao nhau của chúng bằng lệnh Arrange/Intersection.

Bước 5: Tác 2 phần giao nhau ở B4 thành 2 đối tượng độc lập bằng lệnh Arrange/Break apart

Tô màu đen viền cho phần giao nhau trên và tô màu đỏ , viền đỏ chophần giao nhau dưới ...

Theo ddth

Chủ đề tương tự: