Làm cầu vồng trong Corel rất đơn giản, Corel có tích luỹ một số Reset của cầu vồng.

Vẽ hai hình tròn và Combine lại thành hình vành khăn
Click tam giác nhỏ của Fill Tool trên hộp công cụ và chọn Fountain Fill.
Trong hộp thoại Fountain Fill chọn Type = Radian; trong ô List Reset xổ ra chọn một trong các kiểu RainBow. OKHình của cầu vồng không vừa ý bạn? bạn click tiếp Interactive Fill Tool để sửa trực quan cách thể hiện mầu.Theo dohoavn


Similar Threads: