Vẽ 1 hình chữ nhật, vào Fill tool tô màu cho hình chữ nhật<br>



Coppy hình chữ nhật rồi lật đối xứng



Chọn công cụ Bazier Tool để vẽ núi rồi tô màu đen



Coppy tiếp ngọn núi và lật đối xứng tạo cảm giác bóng nước



Tô màu cho bóng của ngọn núi




Dùng công cụ Bazier Tool vẽ tiếp đảo



Vẽ cây dừa



Copy thêm 2 cây nữa rồi đặt vào hình :



Vẽ thuyền và vẽ bóng đổ của thuyền

Vẽ mặt trời ở phía ngọn núi, vào Fill Tool tô mày cho mặt trời

Vẽ bóng của mặt trời, hoàn thành :



Theo hocdohoa

Chủ đề tương tự: