Mở 1 tấm chân dung
1. Nhân đôi lớp đó lên (ctrl + j) và chuyển thành Ảnh đen trắng bằng cách (ctrl + shift +u)
2. Tao một Smart Blur cho Layer này như hình sau
Sau khi xong ta có hình như sau
3. Chuyển âm bảng bằng cách nhấn (ctrl + i) Lúc này bức ảnh trở thành nền trắng và nét đen:
4. Add Noise thêm cho tấm ảnh (tùy độ phân giải tấm ảnh mà bạn Add noise nhiều hay ít)
5. Bạn add 1 Layer mart lên lớp này, và nhấn phím B để chọn công cụ Brush sau đó chuyển mode của công cụ này như hình sau.
bạn tô nhẹ lên Lớp mặt nạ, ở những vùng có mãng màu lớp.
6. Bây giờ bạn Chọn Layer Gốc phí dưới và Nhân đôi nó lên Shift + Ctrl + u
và chuyển thành nét chì bằng cách như sau:
Bạn chỉnh sau cho những nét được gom lại Và cố gắn để tấm ảnh ở dạng Nét đen vẽ trên nền ở màu sáng Trắng.
Bây giờ bạn Chọn lại lớp trên (Lớp trắng đen có Layer Mart đó) và nhấn Ctrl+ E để liên kết với lớp dưới (lớp vừa chuyển pencil xong đó)
7. bạn vào tiếp menu sau:

Sau khi chỉnh xong bạn Chọn brush và chuyển Mode lại thành Nomal.
8. Bạn Add thêm 1 Layer Mart lên lớp này nữa và dùng cọ tô lên Tương tự như hình sau:
Cuối cùng bạn có thể bỏ ra 30 giây hoặc 1 phút để quan sát lại Tác phẩm của mình, và Dùng tiếp brush để chỉnh sửa lại sau cho tốt nhất. và đây là kết quả nãy giờ.
Cách tạo ảnh chì thì trên đây mình cũng thấy rồi. và đây là cách của mình. Tất nhiên là vẫn có 1 công đoạn chung mà ta vẫn thường dùng trong pháp chuyển nét chì là Smart Blur. và tất nhiên nếu muốn đẹp hơn thì phương pháp trên không dừng lại ở đó.
Theo Vietphotoshop


Similar Threads: