Bài này chỉ áp dụng style có sẵn của Photoshop CS. Nếu bạn nào dùng phiên bản thấp hơn thì chắc không có style trong bài tutorial này.

1. Mở một tài liệu mới với kích thước là 600x400 Px. Nền trắng.
2. Dùng Type Tool (T) và viết một chữ nào gì đó. Tôi dùng font Arial Black, 150 Pt.
3. Sau khi gõ xong bạn vào Window > Style để mở hộp thoại Style. Trên Style Palette nhấn vào phím mũi tên nhỏ và chọn Web rollover styles.

4. Chọn Style đứng thứ 2 ở hàng thứ hai cho chữ đầu tiên.

5. Tiếp tục dùng Type Tool (T) và gõ một chữ khác. Với font chữ mềm mại hơn. Tôi dùng font Blackadder ITC, 150 Pt. Áp dụng style đầu tiên trong hàng thứ nhất và di chuyển nó vào vị trí hợp lý

6. Bạn nhấp chuột phải vào layer chữ thứ 2, ở trong ví dụ này là layer bantayden. Và chọn Rasterize để biến layer chữ này thành dạng có thể chỉnh sửa được.
7. Ctrl-Click vào layer Vietpts trên Layer Palette để load vùng lựa chọn, nhưng bạn vẫn phải ở trên layer bantayden.

8. Xóa những vùng nào bạn thích đi bằng công cụ Eraser (E)

và bạn có kết quả


vietphotoshop