Hướng dẫn các bạn làm khung hình đơn giản. Chúc các bạn thành công!

Các bạn mở một file ảnh bất kỳ.Tui chọn cái này

Chọn công cụ Rectangular maquree Tool (M) kéo 1 khung như hình.

Vào Select / Inverse (Ctrl + Shift + I ) để đảo ngược vùng chọn.

Sau đó vào windows / Styles (F6). Chọn khung hình bạn thích

Các bạn có thể chọn nhiều hiệu ứng Style tuỳ vào thẩm mỹ của các bạn.Ở bước 2 khi đảo ngược vùng chọn các bạn có thể chọn thông sô Feather (Ctrl + Alt + D) để cho khung hình mềm mại hơn.dohoavn


Similar Threads: