Bài viết này sẽ hướng dẫn bạn vẽ một mặt cười ngộ nghĩnh với Photoshop.

1.Tạo 1 tài liệu mới,size tuỳ ý

2.Tạo layer mới,dùng Elip Marquee Tool vẽ 1 vòng tròn,tô màu như hình 1

Hình 1
3.Vào Blending Options như hình dưới

Hình 2

Hình 3

Hình 4
Ta sẽ có

Hình 5
4.Tạo layer mới,dùng Elip Marquee Tool vẽ và tô màu như hình

Hình 6
5.Tạo layer mới,dùng Elip tiếp như hình

Hình 7
6.Dùng tiếp Elip tạo vùng chọn và delete như hình

Hình 8
7.Oánh bóng nha bạn :

Hình 9

Hình 10

Hình 11
Okie.... xong xong...

Hình 12
Resize lại nhá

Hoàn tất.Hình 13
Theo vietphotoshop

Chủ đề tương tự: