Layer Style ..
Layer mới gọi lại vùng chọn tròn , vẫn còn 2 mẫu màu trên , vào Filter - Render - Clouds -> ok .. lại vào Filter - Distort - Spherize -> ok .. Blending Mode cho Hard Light ..
Layer mới dùng Brush tạo những chấm trắng nhỏ .. vào Filter - Blur - Blur more , Blending Mode cho Overlay , Opacity 60 ..Layer mới tạo hình Ellip nhỏ trắng , thêm Layer nữa hình Ellip nhỏ đen , nhấn giữ Alt click vào giữa chỗ tiếp giáp trên bảng Layer sẽ ẩn nữa vòng đen trong vòng tròn trắng ..vòng đen cho Gaussian Blur = 15 , vòng trắng Blending Mode - Multiply .. xong dùng tẩy nhẹ , biên mền tẩy phần trên của vòng trắng đi 1 chútLayer mới tạo hình lưỡi liềm trắng cho Gaussian Blur = 7 , Ctrl J nhân 2 Flip Vertical cho lên trên ..Layer mới chọn Ellip Tool cho Feather 20 drag hình tròn tô màu vàng ..Tương tự bước tạo hình lưỡi liềm trắng trên .. tạo thêm vài điểm bóng ..Cuối cùng tạo cuống & lá nữa là xong ..Nguồn: dohoavn