Ai có cách nào bỏ chữ trên video ko? Video clip mình xem cứ 1' lại hiện lên dòng chữ làm sao mà bỏ đc nhỉ?
Bro nào có cách chỉ em với. Thanks bro nhìu nhìu.

Similar Threads: