Nhanh chóng và dễ dàng chuyển đổi các tập tin PDF chất lượng cao DXF để chỉnh sửa nhanh chóng và hiệu quả trong CAD.


Bạn phải đăng ký để thấy được link


Aide PDF to DXF Converter là một công cụ chuyển đổi hàng loạt sẽ cho phép bạn chuyển đổi hàng loạt các tập tin PDF của bạn để có thể chỉnh sửa các tập tin AutoCAD DXF hoặc DWG, vì vậy bạn có thể phục hồi các đối tượng PDF với các đơn vị DWG tương ứng một cách dễ dàng.


Dưới đây là một số tính năng chính của "PDF to DXF":


- Chương trình đứng độc lập không yêu cầu AutoCAD .
· Chuyển đổi PDF sang định dạng DWG (DXF)
· Phục hồi các lớp (layers) trong PDF.
. Hỗ trợ tất cả các loại PDF thực thể, bao gồm cả polylines, đa giác, văn bản.
. Chuyển đổi hàng loạt tất cả các trang trong mỗi tập tin PDF.
· Trích xuất hình ảnh raster nhúng từ các tập tin PDF.
· Chuyển đổi hàng ngàn các tập tin PDF sang DWG (DXF) trong một bước đơn giản.
· Chất lượng cao, hiệu suất cao, và đơn giản để sử dụng.
Bạn phải đăng ký để thấy được link


Chủ đề tương tự: