Microsoft Office 2007 Blue Edition [Working Links]
Size : 562 MB - 29.12.2010

Bạn phải đăng ký để thấy được link

Include:
* Microsoft Office Access 2007
* Microsoft Office Excel 2007
* Microsoft Office Groove 2007
* Microsoft Office InfoPath 2007
* Microsoft Office OneNote 2007
* Microsoft Office Outlook 2007
* Microsoft Office PowerPoint 2007
* Microsoft Office Publisher 2007
* Microsoft Office Word 2007

Microsoft Office 2007 Blue Edition .

Không có serial key cần thiết bởi vì phiên bản này chỉ dành cho các nhà sản xuất thiết bị và không cho công chúng. Nó đã được cập nhật và hoàn toàn làm việc, không cần phải crack / patch . Đây là bản sao từ đĩa gốc, mà chỉ có thể truy cập vào kỹ thuật của Microsoft. Phiên bản này của Microsoft Office 2007 không bao giờ xuất hiện để bán, kể từ đây là phiên bản duy nhất mà không cần Serial . Phiên bản này cũng không cần kích hoạt. Trình cài đặt rất đơn giản và tiện dụng. Giao diện của ứng dụng là hoàn toàn thay đổi. Phần mềm sẽ được cài đặt trên của bạn máy tính, mà không có bất kỳ câu hỏi hay những thứ khác mà làm chậm tiến trình cài đặt. Office Enterprise 2007 là bộ công cụ Microsoft hoàn chỉnh nhất cung cấp cho những người phải cộng tác với những người khác và làm việc với thông tin hiệu quả, bất kể vị trí hoặc tình trạng mạng. 2007 Doanh nghiệp xây dựng dựa trên những thế mạnh của Microsoft Office Professional Plus 2007, bổ sung thêm Microsoft Office Groove 2007 và Microsoft Office OneNote Năm 2007, cho phép mọi người cộng tác và tạo, quản lý và sử dụng nhiều thông tin hiệu quả hơn.

Bạn phải đăng ký để thấy được link


Bạn phải đăng ký để thấy được link
Bạn phải đăng ký để thấy được link
Bạn phải đăng ký để thấy được link
Bạn phải đăng ký để thấy được link
Bạn phải đăng ký để thấy được link
Bạn phải đăng ký để thấy được link

======================

Bạn phải đăng ký để thấy được link
Bạn phải đăng ký để thấy được link
Bạn phải đăng ký để thấy được link
Bạn phải đăng ký để thấy được link
Bạn phải đăng ký để thấy được link
Bạn phải đăng ký để thấy được link

Chủ đề tương tự: