Bạn phải đăng ký để thấy được link

Bạn phải đăng ký để thấy được link

tgth.vn
- Notepad ++ là trình biên tập mã nguồn miễn phí (và thay thế cho Notepad), hỗ trợ nhiều ngôn ngữ lập trình, chạy trên môi trường MS Windows. Nó cũng cung cấp cho các chức năng bổ sung để xác định ngôn ngữ riêng của người dùng đối với các Syntax Folding và làm nổi bật cú pháp. Bạn có thể in mã nguồn kèm theo màu sắc. Nó cho phép người dùng chỉnh sửa các tài liệu khác nhau trong cùng một thời gian và ngay cả chỉnh sửa cùng một tài liệu đồng thời ở 2 cửa sổ khác nhau. Notepad ++ hỗ trợ kéo thả đầy đủ . Các ngôn ngữ lập trình được hỗ trợ bởi Notepad ++ là: ASP, Ada, ASCII art, Assembly, AutoIt, BAT, C, C #, C ++, CAML, CSS, doxygen, FORTRAN, HTML, Haskell, Java, javascript, KiXtart, Lisp, Lua, makefile , Matlab, Objective-C, Pascal, Perl, PHP, PostScript, Python, Ruby, Scheme, Unix Shell Script, Smalltalk, SQL, Tcl, TeX, Verilog, VHDL, VB / VBScript, XML.

Dự án này dựa trên thành phần biên tập Scintilla (một thành phần biên tập rất mạnh mẽ), được viết bằng C ++ thuần túy Win32 API và STL (đảm bảo tốc độ thực thi nhanh hơn và kích thước nhỏ hơn của chương trình), theo Giấy phép GPL.

Ứng dụng Notepad mặc định đi kèm theo với Windows với chức năng không đủ cho người dùng cao cấp hơn. Trong khi Notepad ++ chủ yếu như một trình soạn thảo mã nguồn, tính năng mở rộng của nó có nghĩa là nó làm cho một trình soạn thảo văn bản tuyệt vời để thay thế cho Notepad.

Do các hoạt động thường xuyên tối ưu hóa càng nhiều càng tốt mà không mất đi sự tiện lợi, Notepad ++ đang cố gắng để giảm lượng khí thải Carbon Dioxide của thế giới khi sử dụng CPU , có thể làm giảm điện năng tiêu thụ của máy tính, để ít ô nhiễm hơn. Ngoài ra, người dùng có thể thiết lập các quy tắc riêng của họ cho các ngôn ngữ khác.

Những tính năng chính:
• Nhấn mạnh và khả năng của Folding Units, theo các cú pháp của ngôn ngữ lập trình
• WYSIWYG (in ấn và bạn sẽ nhận được những gì bạn nhìn thấy trên màn hình)
• User Defined tô sáng cú pháp
• Tự động hoàn thành khi gõ Từ
• Làm việc đồng thời với nhiều tài liệu
• xem đồng thời của nhiều tài liệu
• Tìm kiếm / Thay thế các biệu hiệu thông thường
• Hỗ trợ đầy đủ kéo đoạn văn bản
• Tiện ích năng động xem nhiều vị trí
• Tự động phát hiện tình trạng tập tin
• Phóng to và thu nhỏ
• Hỗ trợ nhiều ngôn ngữ
• Ghi chú
• Làm nổi bật các dấu ngoặc cùng chỉnh sửa văn bản
• Ghi Macro và các hoạt động
Notepad++ 7.8.3 changelog:


 • Add the “Expand All”, “Fold All” and “Select/Show current editing file” capacity into Folder as Workspace.
 • Fix restoring line position issue while document is wrapped.
 • Improve Json syntax highlighting.
 • Make filling find field of Find dialog with selected word(s) optional.
 • Make doSaveOrNot dialog simpler when there’s a single file to save.
 • Fix auto-insert {[“”]} imbrication not working issue.
 • Make cmd cli (for “Open Containing Folder in cmd”) customizable.
 • Prevent from setting Updater’s Proxy as Notepad++ is not in Admin mode.
 • Disable file association settings when Notepad++’s no admin right.
 • Fix incremental search bar “highlight all” option not conserved bug.
 • Enhance SQL syntax highlighting (add 2 more keyword lists).
 • Fix too small buffer issue during add text macro playback.
 • Fix “Close All Unchanged” not working issue for sub-view.
 • Eliminate garbage displaying in Find-result fold margin.
Homepage – Bạn phải đăng ký để thấy được link
Bạn phải đăng ký để thấy được linkBạn phải đăng ký để thấy được link

Download: Bạn phải đăng ký để thấy được link | Bạn phải đăng ký để thấy được link | ~4.0 MB (Open Source)
Download: Bạn phải đăng ký để thấy được link | Bạn phải đăng ký để thấy được linkChủ đề tương tự: