Bạn phải đăng ký để thấy được link


tgth.vn - HomeBank là một phần mềm miễn phí sẽ hỗ trợ bạn quản lý kế toán và chi phí cá nhân. Nó được thiết kế để dễ sử dụng và có thể phân tích chi tiết tài chính và ngân sách cá nhân của bạn bằng các công cụ lọc mạnh mẽ và biểu đồ đẹp. Nếu bạn đang tìm kiếm một ứng dụng hoàn toàn miễn phí và dễ dàng để quản lý kế toán cá nhân, ngân sách, tài chính thì HomeBank sẽ là phần mềm được lựa chọn.

Chương trình rất dễ sử dụng với các biểu đồ và bộ lọc tùy chỉnh, được thiết kế để cung cấp cho bạn tổng quan về tài chính.

Giao diện đơn giản
Menu cho phép bạn quản lý dữ liệu tài chính cho nhiều tài khoản. Ngoài ra, tất cả các dữ liệu quan trọng sẽ hiển thị trong ba cửa sổ nhỏ hơn, hiển thị thông tin chi tiết về tài khoản của bạn, 5 chi tiêu hàng đầu và giao dịch được lên lịch trong khoảng thời gian tối đa là một năm hoặc các khung thời gian nhỏ hơn.

Bước đầu tiên
Để thấy rõ hơn thu nhập và chi phí của bạn, bạn nên tạo một tài khoản. Sau khi thiết lập, dữ liệu tài chính có thể được thêm vào và chương trình sẽ hiển thị theo thời gian thực các khoản tiền khả dụng, vì vậy bạn sẽ biết bất cứ lúc nào số tiền được chi tiêu.

Xuất nhập dễ dàng
Với sự trợ giúp của Import Assistant, dữ liệu ngân hàng quan trọng có thể được đưa vào ứng dụng bằng các định dạng như QIF, QFX và CSV.

Bảo vệ dữ liệu của bạn
Nếu được yêu cầu, bạn có thể đặt dữ liệu ẩn để giữ cấu hình và bảo vệ dữ liệu khỏi việc sử dụng trái phép.
Giao dịch theo lịch trình có thể được thêm vào nếu bạn muốn nhập chi tiêu trong tương lai của bạn.

Theo dõi dữ liệu của bạn tốt hơn
Bất cứ khi nào cần, các báo cáo có thể được tạo để xem số liệu thống kê bằng các biểu đồ và bộ lọc khác nhau. Trong bước sau, bạn có thể xuất báo cáo CSV nếu bạn cần nó để lưu trữ hoặc in.
"Trend Time Report" sẽ hiển thị các tháng trong năm, cùng với số tiền khả dụng cho tháng đó.
Sử dụng báo cáo số dư và ngân sách, tình hình tài chính hiện tại và quá khứ được hiển thị.

Một tính năng đáng nói khác là "Chi phí phương tiện" cho phép bạn xem số tiền được sử dụng cho giao thông.
HomeBank cũng được hưởng lợi từ hơn 19 năm kinh nghiệm và phản hồi của người dùng và được người dùng dịch ra khoảng 56 ngôn ngữ.
Điểm nổi bật:
* Đa nền tảng, hỗ trợ GNU / Linux, Microsoft Windows, Mac OS X
* Dễ dàng nhập từ Intuit Quicken, Microsoft Money hoặc phần mềm khác
* Nhập báo cáo tài khoản ngân hàng (OFX, QIF, CSV, QFX)
* Phát hiện giao dịch trùng lặp
* Đánh số tự động
* Các loại tài khoản khác nhau: Ngân hàng, Tiền mặt, Tài sản, Thẻ tín dụng, Trách nhiệm pháp lý
* Giao dịch theo lịch trình
* Phân loại
* Chuyển nội bộ
* Ngân sách tháng / hàng năm
* Báo cáo mạnh mẽ năng động với biểu đồ
* Phân loại tự động / người nhận thanh toán
* Chi phí về xe cộ

HomeBank 5.2.7 changelog:
 • new: dropped usage of comboboxentry in profit of a popover list for tags
 • new: payee column shows >account or
 • change: transaction tooltip were clarified
 • bugfix: filter payment click on label was not working
 • bugfix: tags add from manager was allowing input space in name
 • bugfix: tags were not freed from archives
 • bugfix: #1837838 create an account in new file wizard allows trailing space in account name
 • bugfix: #1836380 vehicle cost report show bad km stats in some case
 • bugfix: #1835588 toggle future transactions button is faulty always showed
 • bugfix: #1832982 typo in src/dsp-account.c
 • bugfix: #1832216 win: open payee menu crash on libcairo, and is slow
 • bugfix: #1830880 changing a transaction in the future screen doesn't activate the save button
 • bugfix: #1830710 tag list is slow with lots of items and too wide
 • bugfix: #1830707 no warning for "amount and category sign don't match" if internal transfer
 • bugfix: #1830656 Payee and Memo colums on scheduled screen sometimes revert to minimum width
 • bugfix: #1830523 future/remind txn main panel list shows 0.00 amount
 • bugfix: #1792277 not all columns auto-size to contents
 • wish : #1828732 add expand/collapse all for categories in edit filter
Download: Bạn phải đăng ký để thấy được link | 16.0 MB (Open Source)
Download: Bạn phải đăng ký để thấy được linkChủ đề tương tự: