Bạn phải đăng ký để thấy được linktgth.vn - Chuyển đổi tập tin Microsoft Word của bạn thành tài liệu PDF.

Nếu bạn đã từng tự hỏi làm thế nào bạn sẽ đọc tập tin DOC hoặc DOCx mà không cài đặt Microsoft Office trên hệ thống của bạn, hãy yên tâm rằng nó có thể được thực hiện. Với Word to PDF Converter độc lập từ Best PDF Tools Inc., tài liệu Word có thể được chuyển đổi sang định dạng PDF phổ quát miễn phí.

Free Word to PDF Converter cho phép DOC và các tập tin Word được tạo khácnhau được chuyển đổi để có thể đọc chúng trên bất kỳ hệ thống nào, và thậm chí được điều chỉnh hoặc chỉnh sửa. Bạn có thể xóa trang, thay đổi siêu dữ liệu, thêm watermark, mã hóa và đặt quyền.

Tạo các tập tin PDF của riêng bạn từ các tài liệu văn bản

Word to PDF Converter cho phép bạn đọc và chuyển đổi:

+ Tập tin DOC và DOCx thành PDF mà không cần MS Office hoặc trình đọc PDF
+ Tài liệu Rich Text, được tạo trên bất kỳ máy tính Windows nào, thành PDF
+ Các tập tin TXT, được tạo và lưu trong Notepad, thành PDF

Trên thực tế, bạn có thể thiết kế các tài liệu PDF thêm nội dung từ các tập tin hiện có và sau đó thực hiện các sửa đổi bạn yêu cầu.

+ Chỉ chọn các trang bạn muốn đưa vào tài liệu PDF cuối cùng
+ Cắt, xoay, xóa trang
+ Thêm watermark
+ Thêm Mật khẩu bảo vệ tài liệu
+ Đặt quyền

Làm việc với Word to PDF Converter
Tải về ứng dụng và cài đặt nó theo hướng dẫn thiết lập. Khởi chạy đến giao diện người dùng rõ ràng, toàn diện. Một bảng điều khiển bên trái cung cấp các tab cho các cửa sổ Conversion và Modification , cộng với Preference, Print, và Exit.Tại trung tâm của bảng tâm liệt kê và xem trước các tập tin bạn muốn làm việc và các công cụ hoạt động ở bên phải.

Cửa sổ
Conversion sẽ mở khi khởi chạy và bạn có thể kéo và thả các tập tin vào bảng điều khiển trung tâm, thêm chúng bằng nút 'Add Your Files' hoặc duyệt để tìm thấy chúng bằng cách sử dụng tab trong menu File trên thanh menu. Thêm tập tin DOC, DOCX, RTF hoặc Văn bản. Chọn một tập tin và kiểm tra các hộp 'Xử lý tất cả các trang' hoặc 'Chỉ xử lý các trang' trong bảng điều khiển bên phải và nhấp vào Convert' . Nhật ký quy trình bật lên tóm tắt tiến trình của bạn.

Cửa sổ Modificationi xem trước tập tin .PDF mới mà bạn có thể sửa đổi bằng cách sử dụng các công cụ được truy cập từ menu thả xuống trong bảng Operations. Kiểm tra các hộp cần thiết hoặc nhập dữ liệu cho các tùy chọn có liên quan và nhấp vào nút cho hành động cụ thể.

Tab Preferences cho phép bạn thực hiện các thay đổi đối với quy trình, chẳng hạn như thay đổi thư mục đầu ra và vị trí cho tập tin đã chuyển đổi của bạn. Tab Print cho phép bạn in ấn tài liệu PDF mới từ ứng dụng.

Giống như các tiện ích khác từ Best PDF Tools Inc., Best Word to PDF Converter dễ dàng hoạt động cho cả người dùng thiếu kinh nghiệm nhất. Phần mềm dễ điều hướng cung cấp phương tiện để tạo tài liệu PDF từ các tập tin đã được tạo trên hệ thống hoặc có được dưới dạng tài liệu được tải xuống hoặc chia sẻ. Ngoài ra, một loạt các công cụ thao tác PDF được cung cấp để thực hiện các thay đổi và bảo vệ tập tin mới. Hổ trợ từ Windows XP đến Windows 10 .
Size: 5.75 MB
License: FREEWARE
Bạn phải đăng ký để thấy được linkChủ đề tương tự: