Scrivener 1.9.12.0 + Crack (91.8 MB)tgth.vn - Scrivener là một chương trình kết hợp một trình soạn thảo văn bản và trình quản lý dự án thuận tiện. Với sự giúp đỡ của Scrivener bạn không chỉ có thể gõ văn bản mà còn hệ thống hóa thông tin cho một cuốn sách hoặc tài liệu trong tương lai. Vì mục đích đó, chương trình thậm chí còn bao gồm một trình quản lý đặc biệt, làm việc với hình ảnh, tài liệu ở định dạng PDF, video, nhạc và các trang web đã lưu.

Điều quan trọng nữa là Scrivener cho phép bạn thêm một mô tả ngắn vào mỗi tập tin và đặt ghi chú của tác giả vào phần thích hợp.

Chương trình hỗ trợ hoạt động toàn màn hình, từ đó giúp người dùng tập trung vào dự án hiện tại. Nó sẽ trở thành một trợ lý không thể thiếu cho các nhà văn, nhà biên kịch, nhà báo, nhà phê bình, dịch giả, sinh viên và nhiều người khác phải làm việc với các văn bản. Chúng tôi đang cố gắng làm việc với một ứng dụng thực sự phổ quát với giao diện người dùng chu đáo và nhiều chức năng hữu ích cho mọi người dùng.

Scrivener được quan tâm nhiều hơn như là một tienj ích tổ chức dữ liệu. Bạn có thể bắt đầu bất kỳ số lượng dự án (ví dụ, một dự án là một cuốn sách). Trong mỗi dự án, các thư mục được tạo cho dữ liệu nào ddeuf được nhóm lại. Ví dụ, một thư mục có thể là một phần của một cuốn sách đã bao gồm các chương riêng biệt.

Bất kỳ công việc trên cuốn sách đều cần nghiên cứu, nghiên cứu thêm tài liệu. Khi đã tạo một dự án mới trong Scrivener, bạn sẽ tự động nhận được thư mục Research, nơi bạn có thể lưu trữ dữ liệu bổ sung. Nó có thể không chỉ là ghi chú văn bản, mà còn là PDF, tài liệu âm thanh, hình ảnh.

Lợi ích và tính năng:
• Chương trình không chỉ có thể giữ số liệu thống kê trên tài liệu. Bạn có thể chỉ định số lượng văn bản mong muốn và Scrivener sẽ hiển thị tiến trình của bạn (còn lại bao nhiêu để hoàn thành).
• Chương trình đã tạo ra đẻ thực hiện công việc tốt hơn với kiểu chữ. Thay vì "quotes-legs", bạn có thể sử dụng "Christmas trees"
• Công việc được sắp xếp thuận tiện với các liên kết đến các nguồn. Bạn có thể xem trong phần Documents References đến các liên kết đăng ký liên cho tài liệu và URL cục bộ trên Web.
• Đối với mỗi tài liệu, bạn có thể đăng ký tóm tắt - Sau đó, những phần văn bản này được đặt trên một bảng đặc biệt dưới dạng lá cây. Tất cả điều này gợi nhớ đến công việc thực sự trên cuốn sách, không phải ảo

Các tính năng và chức năng chính của chương trình
• Cho phép bạn đồng thời làm việc với nhiều tài liệu.
• Hỗ trợ lưu dự án tự động sau một khoảng thời gian nhất định.
• Hỗ trợ kịch bản
• Có một giao diện người dùng thuận tiện, chu đáo.

Scrivener có chức năng lưu văn bản tự động, do đó dữ liệu sẽ không bị mất trong trường hợp mất điện. Nhưng quan trọng hơn, sự hiện diện của một hệ thống chụp nhanh. Với sự giúp đỡ của Scrivener, bạn có thể có một vài phiên bản của tài liệu và, nếu cần, hãy thực hiện một phiên bản cuộn ngược lại với phiên bản cũ. Ảnh chụp nhanh có thể được thực hiện cho toàn bộ ghi chú, cũng như cho các phần riêng lẻ. Điều duy nhất gây nhầm lẫn là cần phải tự chụp ảnh nhanh (nghĩa là không tự động).
Bạn phải đăng ký để thấy được link
Bạn phải đăng ký để thấy được link