Kindle DRM Removal 4.19.626.385 + Medicine | 69.1 MB

tgth.vn - DRM (còn được gọi là Digital Rights Management) được sử dụng chủ yếu là do các nhà phát triển, nhà xuất bản và chủ sở hữu quyền tác giả, những người cần để kiểm soát việc sử dụng các nội dung kỹ thuật số và các thiết bị.

Thuật ngữ cũng đề cập đến bảo vệ sao chép hoặc công tác phòng chống sao chép, nhiều cá nhân sử dụng DRM khi họ cần phải giới hạn sao chép các tài liệu quan trọng.

Với sự giúp đỡ của Epubor DRM Removal bạn có thể loại bỏ DRM từ Adobe, Kindle hoặc các thiết bị đọc sách điện tử Sony dễ dàng, trong khi vẫn giữ các thiết lập định dạng tương tự.

Được đi kèm với việc hỗ trợ hàng loạt, ứng dụng giúp bạn loại bỏ DRM từ nhiều tài liệu và sách điện tử. Nó xử lý chúng một cách nhanh chóng và không làm thay đổi chất lượng hoặc định dạng đầu ra.

Trước khi bắt đầu, bạn cần phải thiết lập vị trí mặc định mà ebook của bạn được thiết đặt. Hành động này có thể được thực hiện bằng cách truy cập vào cửa sổ thiết lập và điều hướng thông qua các tab thích hợp. Bằng cách này, tất cả các tập tin nằm trong thư mục mặc định sẽ được nạp tự động khi chương trình được khởi động.

Cửa sổ chính của chương trình bao gồm bốn loại được xác định trước, trong đó eBooks của bạn sẽ được nạp tự động. Các thể loại này bao gồm sách mua từ các cửa hàng cụ thể. Ví dụ, nếu bạn muốn xem Amazon Kindle eBooks và các ấn phẩm, bạn có thể truy cập vào danh mục ‘ADEPT Books’


Sau khi eBooks yêu thích của bạn được tự động tải bên trong ứng dụng, bạn có thể loại bỏ các bảo vệ một cách dễ dàng. ‘Output Messages’ hiển thị trạng thái cho mỗi tập tin, do đó bạn có thể xem trước bao nhiêu tập tin đã được xử lý. Cuối cùng, bạn có thể truy cập vào thư mục đích hoặc mở các tập tin đầu ra bằng cách sử dụng menu chuột phải.

\Epubor DRM Removal có ích cho những người dùng cần phải nhanh chóng loại bỏ bảo vệ DRM từ eBooks khác nhau và các ấn phẩm, bất kể kích thước của chúng.  • Chuyển đổi với một cú nhấp.
  • Không mất chất lượng, chất lượng tương đương với ebook gốc
  • Tạo ebook .azw không có DRM, không cần sao lưu các tập tin nguồn.
  • Giải mã tập tin .azw được hỗ trợ bởi Calibre.


Bạn phải đăng ký để thấy được link


Xóa dấu tích trước khi nhấp vào DownloadChủ đề tương tự: