Master PDF Editor 5.4.30 + Medicine | 42.6 MB
tgth.vn
- MasterPDFEditor - trình biên tập để làm việc với các tập tin PDF, mà cũng có thể hành động như một trình xem thường xuyên các văn bản ở định dạng này. Chương trình được trình bày như là một ứng dụng có sẵn cho một sự hiểu biết hợp lý, cho cả người mới bắt đầu và cho người dùng cao cấp hơn. Với một tập hợp mạnh mẽ và phong phú về các tính năng bao gồm hỗ trợ đầy đủ của tập tin PDF và XPS, nhập và xuất các trang PDF thành định dạng JPG, TIFF, PNG, BMP chuyển đổi XPS sang PDF và ngược lại, và mã hóa 128 bit. Bạn cũng có thể thêm các điều khiển cho các nút bấm, các lĩnh vực văn bản, hộp kiểm tra và nhiều hơn nữa, cũng như thực hiện xử lý sự kiện sử dụng cho các hoạt động được xác định trước chẳng hạn như nhấn, nhấp vào , và di chuyển.

Công cụ chú thích mạnh mẽ như Sticky Note và Stamp, cũng như tăng cường khả năng chỉnh sửa được đóng gói với những chức năng StrikeOut, Underline và Highlight sẽ làm cho công việc của bạn dễ dàng hơn bao giờ hết.

Các tính năng:
• Tạo các tài liệu PDF
• Chỉnh sửa file PDF
• Xem PDF
• Mã hóa PDF
• Hỗ trợ XPS
• Thêm hoặc xóa các trang.
• Chỉnh sửa văn bản.
• Nhập hoặc xuất trang trong bmp, jpg, png, tiff
• Hỗ trợ cho DjVu

Tập hợp mạnh mẽ và phong phú của chúng tôi về các tính năng bao gồm hỗ trợ đầy đủ các định dạng tập tin PDF và XPS , nhập / xuất các trang PDF thành JPG, TIFF, PNG, hoặc các định dạng BMP, chuyển đổi XPS sang PDF và ngược lại, và mã hóa 128 bit.

Các tính năng khác:
• Trình xem XPS
• Công cụ tạo PDF
• In sang PDF
• Chuyển đổi XPS sang PDF
• Chia tách và kết hợp các tập PDF
• Chú thích và bình luận PDF
• Tạo và chỉnh sửa PDF Bookmarks
Bạn phải đăng ký để thấy được linkXóa dấu tích trước khi nhấp vào Download


Chủ đề tương tự: