tgth.vn - PDF24 PDF Creator cài đặt trình điều khiển máy in ảo cho phép bạn chuyển đổi bất kỳ tài liệu hoặc hình ảnh có thể in thành định dạng PDF. Bạn cũng có thể nhập tài liệu từ máy quét của bạn, kết hợp nhiều tài liệu thành một và xóa các trang đã chọn khỏi các tập tin PDF hiện có. Chương trình hỗ trợ tạo các tài liệu an toàn, ký tài liệu điện tử, cài đặt chất lượng PDF, tích hợp xem trước, gửi email, v.v.

Bạn có thể kéo thả tài liệu vào GUI hoặc chuyển đổi chúng từ bất kỳ chương trình nào khác bằng cách sử dụng trình điều khiển máy in ảo - chỉ cần chọn máy in PDF24 thay vì máy in giấy thông thường của bạn.

Ưu điểm của PDF24 PDF Creator:
* Sau khi cài đặt, tạo tập tin PDF mãi mãi
* Bao gồm âng cấp miễn phí
* Chuyển đổi là đơn giản và có thể từ tất cả các chương trình hiện tại
* Phần mềm miễn phí
* Tạo tập tin PDF từ hầu hết mọi ứng dụng
* Dễ sử dụng
* Đa ngôn ngữ

Một số tính năng của PDF24 PDF Creator:
* Hợp nhất và chia tách PDF
* Trích xuất các trang từ PDF
* Sao chép các trang từ PDF này sang PDF khác
* Trính Xem trước được tích hợp để chỉnh sửa PDF dễ dàng
* Bảo vệ tập tin PDF (Ngăn chặn việc mở, in trái phép, v.v.)
* Đặt thông tin PDF như tên tác giả và tiêu đề


Download: Bạn phải đăng ký để thấy được link | Bạn phải đăng ký để thấy được link | ~30.0 MB (Freeware)
Chủ đề tương tự: