tgth.vn - PDF Annotator là một chương trình mạnh mẽ cho phép người dùng thực hiện một loạt các loại ghi chú khác nhau trên các tài liệu PDF. Nhiều tính năng của chương trình và giao diện trực quan làm cho nó một sự lựa chọn tuyệt vời.

PDF Annotator cho phép người dùng mở bất kỳ tập tin PDF và thêm chú thích, sử dụng chuột hoặc bút Tablet PC (máy tính bảng) , trực tiếp trên các trang văn bản PDF. Các tài liệu được chú thích có thể được lưu trực tiếp trên định dạng PDF. Bằng cách này, bất cứ ai có thể đọc hay in ấn các văn bản đã kèm chú thích. Các tài liệu được chú thích cũng có thể dễ dàng đính kèm qua email.

Giao diện của chương trình rất quen thuộc với người dùng các sản phẩm Microsoft Office. Gần như tất cả các tính năng Annotator PDF được truy cập thông qua thanh công cụ tùy biến của chương trình. Mặc dù có thể không rõ ràng ngay lập tức những tất cả các nút nhỏ để làm viêc, và chỉ cần một vài phút khi bạn làm việc với chương trình bạn sẻ nhanh chóng hiểu các các chức năng rõ ràng. Việc tích hợp một tập tin trợ giúp rất tốt bằng văn bản và trình bày kỹ lưỡng cho người dùng với nhiều hướng dẫn về tính năng rõ ràng hơn của chương trình.
Gần như bất cứ điều gì bạn sẽ làm việc với một tập tin trên giấy giấy có thể được thực hiện sang PDF bằng cách sử dụng PDF Annotator. Như làm nổi bật, gạch dưới, vòng tròn, và viết tay hoặc gõ chú thích. Nếu bạn không thể vẽ một đường thẳng với một con chuột . Tính năng Autosmooth của chương trình sẽ vẻ đường thẳng cho bạn, giữ tài liệu của bạn gọn gàng. Chương trình thậm chí có một tính năng đóng dấu với mũi tên và biểu tượng hữu ích khác, và người dùng có thể tạo ra con dấu riêng từ hình ảnh trên máy tính . Người dùng có thể giữ cho các chú thích và có thể chỉnh sửa hoặc lưu chúng vĩnh viễn vào tài liệu.

Trước đây, chú thích, bình luận hay in bản nháp một tài liệu trên định dạng PDF chỉ có thể bằng cách sử dụng nhiều sản phẩm phần mềm liên tiếp - hoặc chỉ bằng cách in tài liệu và thêm chú thích ​​bằng tay. Với PDF Annotator, chú thích được thêm vào một cách tự nhiên - như sử dụng viết vậy - nhưng mọi thứ vẫn còn ở định dạng kỹ thuật số. PDF Annotator cho phép chú thích tập tin PDF trong một bước duy nhất.

Người dùng không cần phải in một tài liệu PDF để chú thích . Một tập tin PDF mẫu có thể được mở bằng PDF Annotator, bình luận trên PC với con chuột hay trên Tablet PC bằng cách sử dụng bút, sau đó lưu lại tập tin PDF trong một bước . Với các Tablet PC, một tài liệu PDF được xử lý giống như một tài liệu in bình thường. Người sử dụng chỉ viết hay vẽ những ý tưởng và suy nghĩ về các tài liệu hiện có.
PDF Annotator cũng cho phép bạn chèn thêm trang trống để tăng thêm không gian cho bình luận của bạn. Nó có thể được sử dụng để điền vào mẫu, và bạn thậm chí có thể sử dụng để ghi chép bằng cách tạo ra các tài liệu PDF với trang trông mới .


• Thêm ghi chú và chú thích cho bất kỳ tài liệu PDF - nhận xét, chỉnh sửa, chữ ký, làm nổi bật, thậm chí thiết kế và bản vẽ.
• Lưu các chú thích trong tập tin gốc. Chia sẻ chúng với đồng nghiệp, gửi email cho đối tác hoặc quay trở lại - không có phần mềm đặc biệt cần thiết để đánh dấu xem tài liệu .
• Các loại chú thích ​​trên cùng của nội dung PDF, dán vàovới hình ảnh, sử dụng một bút stylus hoặc vẽ trên máy tính bảng nếu bạn có chúng.
• Khôi phục các tài liệu ban đầu bất cứ lúc nào. Hủy bỏ hoặc ẩn tất cả các đánh dấu chỉ với một cú nhấp chuột.
• Chèn trang trống để thêm không gian. Hoặc đặt ý kiến ​​tại bất kỳ nơi nào trên trang web.

PDF Annotator 7.1.0.718 + Medicine | 47.2 MBBạn phải đăng ký để thấy được link


Xóa dấu tích trước khi nhấp vào DownloadChủ đề tương tự: