Flip PDF Corporate Edition 2.4.9.28 + Medicine | 156.6 MB

tgth.vn - Flip PDF tạo sách lật trang với nhiều tính năng mạnh mẽ với chức năng chỉnh sửa trang. Với Flip PDF bạn có thể tạo ra sách lật trang đầy cảm hứng để hiển thị tốt trên iPad, iPhone, các thiết bị Android và máy tính . Bắt đầu với hàng trăm mẫu thiết kế sẵn tuyệt đẹp , tùy chỉnh đầy đủ tài liệu kỹ thuật số của bạn hoặc của hàng với hiệu ứng tương tác bằng cách thêm đa phương tiện như video YouTube, hình ảnh, siêu liên kết, Flash trong giao diện kéo-và-thả đơn giản, mọi người đều có thể tạo ra sách lật ấn tượng dễ dàng.

Tính năng Flip PDF : Dễ dàng nhập với các tùy chọn khác nhau
1. Chuyển đổi PDF sang Adobe Flash ® © dựa trên Page-Lipping eBooks.
2. Chuyển đổi nhiều file PDF sang một ebook lật trang hoặc nhiều.
3. Cung cấp các phiên bản dòng lệnh.
4. Cung cấp dự án Panel để dễ dàng mở hoặc lưu dự án.
5. Nhập bookmark (phác thảo) của tập tin PDF gốc và chỉnh sửa chúng bằng tay.
6. Nhập siêu liên kết PDF gốc , bao gồm liên kết web, liên kết trang và liên kết email.
7. Nhập văn bản để tìm kiếm văn bản, xác định các ký tự tìm kiếm tối thiểu.
8. Thêm vào watermark với vắn bản hoặc hình ảnh, ngày / giờ và nhiều hơn nữa cho ebook lật trang.
9. Xác định chất lượng và kích thước cho phiên bản thường và phiên bản di động.
10. Phát hiện trang cảnh quan để trình bày như hai trang .

Các tính năng của Flip PDF Corporate Software
* Chuyển đổi hàng loạt nhiều tập tin PDF thành một hoặc nhiều sách lật trang điện tử.
* Nhập dấu trang (phác thảo) bằng PDF và chỉnh sửa thủ công.
* Nhập văn bản để văn bản có thể tìm kiếm được, xác định các ký tự tìm kiếm tối thiểu.
* Hiển thị Trợ lý và mẹo trong sách lật của bạn và ghi âm hoặc nhúng âm thanh trực tiếp.
* Thêm Tiêu đề HTML trong mẫu Float có thể được nhấp để truy cập trang web trực tuyến.
* Thêm hình ảnh hoặc logo Flash để chèn trước Tiêu đề sách trong mẫu Float.
* Thay thế các biểu tượng hiện có trên thanh công cụ bằng cách chỉnh sửa tập tin Icon Flash.
* Thêm các biểu tượng mới vào thanh công cụ bằng cách thêm các hành động mới.
* Đặt màu nền và hình ảnh.
* Chèn nhạc nền để phát liên tục (vòng lặp) hoặc trong khoảng thời gian đã thiết lập
* Đặt đọc sách điện tử từ phải sang trái (đối với các ngôn ngữ từ phải sang trái như tiếng Ả Rập).
* Xác định ngôn ngữ cho Sách điện tử lật trang đã xuất bản của bạn, có thể chuyển đổi đa ngôn ngữ.
* Thêm mật khẩu để bảo vệ Sách điện tử lật trang của bạn.
* Các loại công cụ kết xuất khác nhau cho các tập tin PDF đặc biệt: SWF, GPL Ghostscript hoặc Thư viện bên trong.
* Thêm Hỗ trợ Google Analytics.
* Thêm watermark hoặc SWF để hiển thị trên các trang in.
* Thêm cấu hình Trợ giúp để xác định nội dung theo cách thủ công bằng cách sử dụng Image hoặc SWF.
* Thêm chế độ xem Trang đơn / Đôi.


Bạn phải đăng ký để thấy được linkBạn phải đăng ký để thấy được link

Xóa dấu tích truocs khi nhấp vào Download
Chủ đề tương tự: