PDF Split and Merge Basic 3.3.1 (Freeware)| 13.82 MB

Bạn sẽ làm gì nếu bạn chỉ muốn sử dụng một phần nhỏ của một tập tin PDF lớn? Ngoài ra, bạn sẽ làm gì để kết hợp hai hay nhiều file PDF thành một tài liệu duy nhất? PDF Split and Merge cung cấp cho bạn một giải pháp cho cả hai vấn đề. Như tên gọi của nó cho thấy rõ ràng, phần mềm này cho phép bạn phân chia các tài liệu PDF thành nhiều file hoặc ghép các tập tin để làm thành một tài liệu mới.

Sử dụng PDF Split and Merge
Ngoài việc tách các tài liệu PDF thành các tập tin riêng biệt, chương trình cho phép thay đổi sự sắp xếp của các trang trong tài liệu. Tùy thuộc vào các tài liệu mà bạn đang làm việc và những gì bạn muốn làm gì với nó, điều này có thể chứng minh một tính năng tiện dụng.

Ngoài ra, tính năng Visual Document Composer cho phép mở nhiều file PDF ở định dạng thumbnail và chọn trang mà bạn muốn hợp nhất thành một tài liệu mới bằng cách kéo và thả. Điều đó thuận tiện để tạo ra các tài liệu bạn muốn mà không cần tách tất cả các tài liệu gốc và sau đó tự lựa chọn các trang có liên quan.

Bạn phânchia các tài liệu bằng cách xác định các mức đánh dấu hoặc số trang tương ứng. Bạn có thể nhập nhiều số trang phân cách bằng dấu phẩy - Nếu bạn chưa hiểu rõ có thể xem hướng dẫn trực tuyến hữu ích mà bạn có thể đọc. Tuy nhiên, bạn có thể tìm theo cách của bạn xung quanh tương đối dễ dàng mà không cần sự hướng dẫn.

Cho dù bạn muốn chia tách hoặc kết hợp các tập tin, PDF Split and Merge giúp bạn nhanh chóng hoàn tất.
PDF Split and Merge là một ứng dụng miễn phí và rất hữu ích cung cấp cho bạn khả năng để tách và hợp nhất các tập tin PDF.

Bạn phải đăng ký để thấy được linkChủ đề tương tự: