PDF24 Creator 8.1.3 | 19,79 MB
Free
tgth.vn - PDF24 Creator là một chương trình để tạo ra tập tin PDF từ bất kỳ ứng dụng . Phần mềm PDF là công cụ tạo PDF miễn phí để tạo ra tập tin PDF từ bất kỳ loại tài liệu . Với PDF24 Creator , bạn có thể chuyển đổi văn bản thành file PDF rất dễ dàng. PDF24 Creator hoạt động như một máy in PDF .


Ưu điểm của PDF24 PDF Creator

* Sau khi cài đặt , tạo ra các tập tin PDF vĩnh viễn
* Bao gồm miễn phí nâng cấp
* Chuyển đổi đơn giản và có thể từ tất cả các chương trình hiện tại
* Phần mềm miễn phí
* Tạo tập tin PDF từ bất kỳ ứng dụng
* Dễ sử dụng
* Đa ngôn ngữ


Một số tính năng của PDF24 PDF Creator

* Kết hợp và phân chia PDF
* Trích xuất các trang từ một file PDF
* Sao chép các trang từ một PDF sang định dạng file pdf khác
* Tích hợp trình xem trước để chỉnh sửa PDF dễ dàng
* Bảo vệ file PDF ( Ngăn chặn sự sử dụng trái phép ,mở, in ấn, vv)
* Thiết lập thông tin PDF như quyền tác giả và tiêu đề
Bạn phải đăng ký để thấy được link


Chủ đề tương tự: