TheSage English Dictionary and Thesaurus 7.15.2672 | 48.81 MBTheSage English Dictionary and Thesaurus 7 - Bộ Tự điển tiếng Anh và tự điển Đồng nghĩa

TheSage English Dictionary and Thesaurus 7 là một gói phần mềm chuyên nghiệp, tích hợp một từ điển đầy đủ và từ điển đồng nghĩa có nhiều mặt của ngôn ngữ tiếng Anh sang một hệ thống tham chiếu ngôn ngữ độc đáo và mạnh mẽ.

Như tên gọi của cho thấy, bộ từ điển TheSage English Dictionary and Thesaurus 7 cung cấp cho người dùng với một từ điển đầy đủ và từ điển đồng nghĩa có thể sử dụng để tìm cách giải thích cho hơn 200.000 từ tiếng Anh.

TheSage có thể tra cứu từ trực tiếp từ hầu như bất kỳ chương trình (IE, Word, Firefox, Outlook, Thunderbird, ..).

Tính năng của TheSage 7
• Bộ từ điển toàn diện - Nhiều định nghĩa rất chi tiết (210.000)
• Thesaurus đầy đủ - Gần 1.400.000 các mối liên quan giữa các định nghĩa (từ đồng nghĩa, trái nghĩa ...)
• Có nhiều câu thí dụ - Một bộ sưu tập tuyệt vời bao gồm khoảng 50,000 thí dụ về cách sử dụng.
• Phát âm - 70.000 chuyển soạn phát âm.
• Thông tin hội nhập - Mỗi định nghĩa có từ điển đồng nghĩa riêng của nó.
• Tham khảo chéo - Bất kỳ Từ và tất cả các Từ hiển thị đều có thể click, để đưa ra một tra cứu mới.
• Wildcard Search - Phụ hợp với một ký tự hoặc nhiều ký tự cũng như lọc theo nhóm các nguyên âm và phụ âm.
• Tìm kiếm đảo chữ - thí dụ
"silent" là từ đảo chữ của "listen"


Bạn phải đăng ký để thấy được link


Chủ đề tương tự: