Burnaware PDF Shaper Pro 7.2 + Crack Dll | 8.48 MB

tgth.vn - PDF Shaper là một phần mềm PDF mạnh mẽ và tự do, trong đó cung cấp một bộ sưu tập các công cụ PDF và các tiện ích để chỉnh sửa và tối ưu hóa các tài liệu PDF và nội dung của nó. Với PDF Shaper bạn có thể dễ dàng tách và hợp nhất các tài liệu PDF, trích xuất văn bản và đồ họa từ các tập tin PDF, mã hóa / giải mã tài liệu với mật khẩu và cho phép thay đổi người sử dụng , chuyển đổi hình ảnh sang PDF hoặc PDF sang hình ảnh, chuyển đổi Word DOC / DOCX sang PDF và PDF sang RTF, xem và in tài liệu PDF.

An toàn và siêu dữ liệu
Cập nhật hoặc xóa siêu dữ liệu, bảo vệ tập tin PDF của bạn - mã hóa bằng mật khẩu của chủ sở hữu và người dùng, đặt quyền truy cập cho người dùng, ký và giải mã các tập PDF.

Trang và vị trí
Xoay hoặc xóa từng trang hoặc bố cục, chuyển đổi hoặc cắt các trang bằng cách sử dụng các kích thước không hợp lệ, chia tách hoặc sáp nhập các trang và tài liệu.

Văn bản và đồ họa
Trích xuất văn bản và đồ họa từ các tài liệu PDF và lưu vào ổ cứng của bạn, chuyển đổi từ doc và docx sang pdf và PDF sang rtf hoặc hình ảnh JPEG.

Chương trình cung cấp giao diện người dùng siêu trực quan với chủ đề được thay đổi và một trong những thuật toán xử lý PDF nhanh nhất và ổn định với khả năng xử lý nhiều file cùng một lúc. Cộng thêm sự hỗ trợ mới nhất của hệ điều hành - Windows 10, cũng như bất kỳ phiên bản bắt đầu từ Windows XP, cả 32 và 64 bit. Bên cạnh tùy chọn tiêu chuẩn, PDF Shaper cung cấp nhiều công cụ tiên tiến cho phép người sử dụng để trích xuất hay xóa trang, xoay hoặc cắt các trang cá nhân , gỡ bỏ hình ảnh, cập nhật thông tin PDF và siêu dữ liệu, thêm watermarks, ký dữ liệu PDF với chữ ký số và nhiều hơn nữa.

Các tính năng PRO
• Tách và hợp nhất các tài liệu PDF và các trang
• Trích xuất văn bản, đồ họa và các trang từ các tài liệu PDF
• Chuyển đổi hình ảnh vào tài liệu PDF, PDF sang hình ảnh
• Xoay, cắt hoặc xóa các trang từ các tài liệu PDF
• Mã hóa hoặc giải mã các tập tin PDF, ký và thiết lập quyền người dùng
• Thêm hoặc loại bỏ các hình ảnh và cập nhật siêu dữ liệu
• Chuyển đổi các tập tin Word DOC f/ DOCX vào tài liệu PDF
• Chuyển đổi tài liệu PDF sang RTF
• Xem và in các tài liệu PDF với PDF Viewer bên ngoài
• Cách sử dụng trong các tổ chức thương mại hoặc với mục đích thương mại

Bạn phải đăng ký để thấy được link

Chủ đề tương tự: