PDF Shaper Professional 7.1 + Crack | 8.18 MB

tgth.vn -
PDF Shaper là một phần mềm có thể được sử dụng để chuyển đổi các tài liệu PDF sang định dạng RTF được hỗ trợ bởi các ứng dụng Microsoft Office. Với ứng dụng này bạn có thể chuyển đổi các tài liệu PDF, cũng như một số các tập tin PDF cùng một lúc trong chế độ hàng loạt.

PDF Shaper có thể nhận ra các loại font chữ, văn bản, và có thể cắt giảm một số các yếu tố trong các tài liệu như văn bản, bảng biểu, hình ảnh, và các yếu tố đồ họa khác.

PDF Shaper không chỉ cần thay đổi các văn bản trong một tài liệu PDF, mà còn tất cả các yếu tố khác như hình ảnh trong tập tin. Ứng dụng này hỗ trợ mật khẩu bảo vệ file PDF, hỗ trợ Unicode, và phát hiện tất cả các trang trong một tài liệu có chứa một danh sách liệt kê. PDF Shaper không tiêu thụ quá nhiều tài nguyên hệ thống trên máy tính hoặc máy tính xách tay của bạn.

Với PDF Shaper bạn có thể dễ dàng tách và hợp nhất các tài liệu PDF, trích xuất văn bản và đồ họa từ các tập tin PDF, mã hóa / giải mã tài liệu với mật khẩu và cho phép thay đổi người sử dụng , chuyển đổi hình ảnh sang PDF hoặc PDF sang hình ảnh, chuyển đổi Word DOC / DOCX sang PDF và PDF sang RTF, xem và in tài liệu PDF.

Chương trình cung cấp giao diện người dùng siêu trực quan với chủ đề được thay đổi và một trong những thuật toán xử lý PDF nhanh nhất và ổn định với khả năng xử lý nhiều file cùng một lúc. Cộng thêm sự hỗ trợ mới nhất của hệ điều hành Windows 10, cũng như bất kỳ phiên bản bắt đầu từ Windows XP, cả 32 và 64 bit. Bên cạnh tùy chọn tiêu chuẩn, PDF Shaper cung cấp nhiều công cụ tiên tiến cho phép người sử dụng để trích xuất hay xóa trang, xoay hoặc cắt các trang cá nhân , gỡ bỏ hình ảnh, cập nhật thông tin PDF và siêu dữ liệu, thêm watermarks, ký dữ liệu PDF với chữ ký số và nhiều hơn nữa.

Các tính năng PRO
• Tách và hợp nhất các tài liệu PDF và các trang
• Trích xuất văn bản, đồ họa và các trang từ các tài liệu PDF
• Chuyển đổi hình ảnh vào tài liệu PDF, PDF sang hình ảnh
• Xoay, cắt hoặc xóa các trang từ các tài liệu PDF
• Mã hóa hoặc giải mã các tập tin PDF, ký và thiết lập quyền người dùng
• Thêm hoặc loại bỏ các hình ảnh và cập nhật siêu dữ liệu
• Chuyển đổi các tập tin Word DOC f/ DOCX vào tài liệu PDF
• Chuyển đổi tài liệu PDF sang RTF
• Xem và in các tài liệu PDF với PDF Viewer bên ngoài
• Cách sử dụng trong các tổ chức thương mại hoặc với mục đích thương mại


Bạn phải đăng ký để thấy được link | zippyshare
Bạn phải đăng ký để thấy được link | dailyuploads


Xóa dấu tích nếu có trước khi nhấp vào Download


Chủ đề tương tự: