Underground Fight Club 1.89 | 49.35 MB

Tìm kiếm một trò chơi chiến đấu 3D giống như trờ chơi câu lạc bộ chiến đấu gốc ? Underground Fight Club là một trò chơi chiến đấu 3D miễn phí, nơi đối thủ đánh nhau từng người một.

Sau khi chọn một trong số những tay đấm đá khác nhau, bạn sẽ chiến đấu với người hoặc máy và làm theo các quy tắc đơn giản này; Không có vũ khí, bạn sẻ đánh đối thủ của bạn ở bất cứ nơi nào bạn muốn và cách bạn muốn đánh, không nghỉ ngơi, chiến đấu cho đến khi có một người bị hạ gục.

Underground Fight Club hiện nay cho tải về miễn phí và bạn hãy chơi trò chơi chiến đấu cho đến khi bạn bị loại và bắt đầu lại từ đầu.


Bạn phải đăng ký để thấy được link
Chủ đề tương tự: