Nếu như bạn nghĩ rằng các tệp tin mà bạn đã xóa từ điện thoại và dịch vụ chia sẻ tệp tin sẽ không lấy lại được thì có thể bạn sẽ phải nghĩ lại. Các nhà nghiên cứu của trường Đại học Glasgow đã khám phá ra rằng họ có thể khôi phục lại hoàn toàn ảnh, các tệp tin âm nhạc, tài liệu PDF và Word đã bị xóa từ dịch vụ Dropbox, Box, SugarSync trên điện thoại HTC chạy Android và iPhone.

Bạn phải đăng ký để thấy được link

Trong bài thử nghiệm, các nhà nghiên cứu George Grispos, Brad Glisson và Tim Storer đã tạo 20 tệp tin khác nhau của các loại tệp tin MP3, MP4,JPG, DOCX và PDF. Họ tải chúng lên các dịch vụ từ một máy tính chạy hệ điều hành Windows 7 PC rồi đồng bộ chúng với các điện thoại trong bài thử nghiệm, rồi họ thao tác các thiết bị với thiết bị trích xuất giám định (Universal Forensic Extraction Device (UFED)). Tiếp đó họ sử dụng công cụ giám định để trích xuất tệp tin được lưu trên thẻ nhớ.

Với điện thoại HTC Desire, cả những tệp tin đã xóa và có sẵn đều được khôi phục. Bộ công cụ giám định đã khôi phục được 9 tệp tin từ Dropbox, 15 từ Box và 11 từ SugarSync. Với iPhone thì phục thuộc vào ứng dụng và phiên bản thiết bị thì số lượng tệp tin được khôi phục có thể thay đổi nhưng không hề khôi phục được bất kỳ tệp tin ứng dụng nào từ iPhone (đuôi mở rộng ipa).

Có những loại tệp tin khôi phục được nhiều hơn cả như tệp tin đuôi JPEG, ít hơn là các tệp tin mp3 và mp4 và cũng như trên dịch vụ Box sẽ khôi phục được nhiều hơn so với Dropbox hoặc SugarSync trên HTC Desire, trên iPhone thì không hề theo quy luật này. Ngoài ra, các nhà nghiên cứu cũng có thể khôi phục nhiều dữ liệu khác như các tệp tin nhật ký (logs) về hoạt động của người dùng, các tệp tin về dịch vụ lưu trữ và thông tin về người sử dụng ứng dụng trên cả 02 thiết bị thử nghiệm.

Từ các thử nghiệm trên, các nhà nghiên cứu rút ra kết luận rằng dữ liệu có thể khôi phục hay không là do người sử dụng đã tương tác với tệp tin thế nào như mở trên điện thoại thì cơ hội khôi phục sẽ cao nếu như người sử dụng chưa xóa hoặc dọn bộ nhớ tạm của ứng dụng. Các thử nghiệm trên HTC Desire đang chạy hệ điều hành Android Version 2.1, iPhone chạy iOS version 3, các nhà nghiên cứu đã lựa chọn thiết bị dựa trên những dịch vụ lưu trữ mà ứng dụng tương thích với cả 02 thiết bị. Họ đặc biệt sử dụng Dropbox (cho iOS version 1.4.7, Android version 2.1.3); Box (iOS version 2.7.1, Android version 1.6.7) và SugarSync (iOS version 3.0, Android version 3.6).

XHTT


Chủ đề tương tự: