Phiên bản beta mới nhất của Skype 5.0 có khả năng thực hiện các cuộc gọi video nhóm với nhiều nhất là 10 người.


Theo blog của công ty Skype, bản Skype 5.0 beta 2 chạy trên Windows và được cập nhật giao diện người dùng. Phiên bản này tăng gấp đôi số người có thể tham gia một cuộc gọi video nhóm (từ 5 người được phép với Skype 5.0 beta 1, phát hành hồi tháng 5/2010 lên 10 người trong phiên bản beta 2).

Skype cho biết, tính năng gọi điện video nhóm 10 người đang được đưa ra như là "một thử nghiệm miễn phí", ám chỉ rằng cuối cùng người sử dụng sẽ phải trả tiền cho tính năng này. Để sử dụng tính năng gọi điện video nhóm 10 người, tất cả các thành viên tham gia cuộc gọi đều phải sử dụng Skype 5.0 beta 2.

Công ty không cho biết khi nào thì tính năng này sẽ có trên Mac (hiện Skype không đưa ra phiên bản beta của phần mềm cho Mac OS X). Tuy nhiên, trước đó công ty đã hứa hẹn các cuộc gọi video nhóm cho Mac trước cuối năm nay.

Skype cho phép người dùng thực hiện các cuộc gọi miễn phí giữa máy tính và một số thiết bị cầm tay qua Internet, nhưng có thu phí cho những người dùng gọi điện thoại bằng cách sử dụng dịch vụ SkypeOut của họ. Những cuộc gọi video bằng Skype giữa các máy tính là miễn phí.

IGWorld (theo PCW VN/ IDG News Service)


Chủ đề tương tự: