Google Map Vietnam đã có chỉ đường.
Hướng dẫn lộ trình chi tiết, áp dụng trên cả những tuyến đường 1 chiều.
Có thể dùng trên Web, ĐTDĐ... Ai có dùng GPS thì có thể kiểm tra thử độ chính xác.
Địa chỉ web: Bạn phải đăng ký để thấy được link
Địa chỉ wapsite: Bạn phải đăng ký để thấy được link
Hoặc sử dụng Google Maps Application được cài đặt sẵn trên ĐTDĐ
Hình minh họa tìm đường từ Hội Mỹ thuật TP.HCM (điểm A) tới tòa soạn e-CHÍP (điểm B), bên khung trái là chi tiết lộ trình.

Chủ đề tương tự: