Microsoft sẽ phát hành 11 bản tin bảo mật trong tuần tới của Patch thứ ba để sửa 25 lỗ hổng trong Windows, Microsoft Office , và Exchange, trong đó có hai lỗ mà mã khai thác được trong tự nhiên.
Năm trong số các bản tin địa chỉ các lỗ hổng nghiêm trọng có thể cho phép kẻ tấn công kiểm soát của máy tính, năm được đánh giá quan trọng, và một được đánh giá vừa phải.
Với những cập nhật, Microsoft sẽ được đóng cửa hai tư vấn bảo mật xuất sắc đã được đáng lo ngại bởi vì code để khai thác các lỗ hổng có sẵn công khai.
Một trong những khuyến cáo là 981169, liên quan tới một lỗ hổng trong VBScript có thể cho phép thực thi mã từ xa và hoàn thành tiếp quản một của hệ thống. Tiết lộ, ngày 01 tháng 3 , nó ảnh hưởng đến phiên bản cũ của Windows đang chạy Internet Explorer.
Các tư vấn khác là phải đóng cửa 977544, trong đó bao gồm một lỗ trong Server Message Block (SMB) giao thức có thể cho phép tấn công từ chối-of-dịch vụ tấn công và rằng ngày trở lại đến tháng mười một.
Phần mềm bị ảnh hưởng bởi các thông tin cập nhật: Windows 2000, XP, Vista, Windows 7 , Server 2003, Server 2008, Office XP, Office 2003, 2007 Microsoft Office System và Exchange 2000 Server, 2003, 2007, và 2010.
Cũng trong ngày thứ ba, Adobe Systems sẽ phát hành bản cập nhật bảo mật mới nhất cho Reader và Acrobat thông qua một hệ thống cập nhật mới. Adobe đã phát hành cập nhật bảo mật hàng quý mà trùng với Patch thứ Ba.
Ngày thứ ba, Adobe sẽ kích hoạt công nghệ cập nhật của nó cho tất cả người dùng của Adobe Reader và Acrobat và sử dụng nó để cung cấp các bản cập nhật để giải quyết các vấn đề bảo mật quan trọng, chi tiết trong đó không được tiết lộ trong của nó cố vấn an ninh.
Các cập nhật ảnh hưởng đến Adobe Reader 9.3.1 cho Windows, Mac , và Unix, Acrobat 9.3.1 cho Windows và Mac, và Reader 8.2.1 và Acrobat 8.2.1 cho Windows và Mac.
Công ty đã được thử nghiệm công nghệ cập nhật với một mẫu của khách hàng từ 13 tháng 10. Người dùng có thể thiết lập các hệ thống để tự động cập nhật, có nghĩa là phần mềm sẽ được tải về và cài đặt sau khi nó có sẵn từ Adobe, hoặc bán tự động để cập nhật được tải về tự động mà người dùng chọn khi cài đặt nó.

Chủ đề tương tự: