Mình đã lên google search về cách ăn gian này mà mình vẫn không thấy ai viết về cách ăn gian giới hạn ký tự trong cách đặt tên facebook. Các bác chỉ mình thủ thuật ăn gian này được không?thanks

Chủ đề tương tự: