Nếu có lúc nào đó bạn cần chuyển một file nhạc dạng wav sang mp3 nhưng máy không cài chương trình chuyển đổi thì có thể dùng ngay tiện ích Sound Recorder có sẵn của Windows vào việc này.


- Vào Start > Programs > Accessories > Entertainment, click vào biểu tượng của Sound Recorder.
- Chọn File > Open, đến thư mục chứa tập tin wav cần chuyển, click Open để mở ra.
- Rồi lại vào File > Save as, ở dòng Format, chọn Change, khung Sound Selection hiện ra.
- Ở mục Format, chọn MPEG Layer-3, mục Attributes, bạn chọn mục nào tùy ý, nhưng để chất lượng như CD thì nên chọn 128 kBit/s, 44.100 Hz, Stereo 16 KB/s.
- Click OK, để trở lại khung Save as, chọn thư mục để lưu tập tin mới, rồi click Save.
- Đến đây ta phải làm một công đoạn nữa: vì Sound Recorder chỉ ghi sẵn dạng tập tin xuất là wav, nên tập tin mới của ta tuy định dạng mp3 nhưng phần đuôi mở rộng vẫn là wav, vì vậy ta phải rename nó lại thành mp3.


(theo KHPT)


Chủ đề tương tự: