Cả tuần nay, máy tôi khi khởi động thì xuất hiện một loạt bảng cảnh báo cho các trình ứng dụng khi nạp với tiêu đề : ... . exe-Bad Image liên quan đến tập tin DLL trong C:\Windows\system 32\ msoscqit 00. dll!
Tôi phải nhấp đại "ok" cho ...xong, mà chẳng biết làm sao!
Các bạn chỉ giúp cho tôi phải làm sao với bạn cảnh báo ấy! Rất cảm ơn!

Chủ đề tương tự: