Ở 2 chương trình MS Word và PowerPoint, có một tùy chọn là Background printing.
(Office 2003: menu Tools > Options > Print là Background printing, Office 2007: Word Option > Advance > Print in Background)Nếu mục này được đánh dấu chọn thì trong khi in, bạn vẫn tiếp tục làm việc được với MS Word hay PowerPoint. Bù lại, điều này làm cho tốc độ in bị chậm đi vì chức năng Background printing sẽ chiếm thêm dung lượng bộ nhớ vật lý. Vì thế, nếu như không cần làm việc với Word và PowerPoint trong khi in, bạn hãy tắt chức năng này đi và tốc độ in sẽ nhanh hơn.

(theo KHPT)


Chủ đề tương tự: