Nhúng phông chữ trong một tài liệu Microsoft Word

(Thegioitinhoc.vn) - Khi bạn gửi email cho ai đó một bản sao của tài liệu Word hoặc bản trình bày PowerPoint và trên hệ thống người nhận không có cài đặt phông chữ bạn đã sử dụng trong tài liệu, khi mở tài liệu, người nhận sẽ chỉ có được tài liệu hiển thị bằng phông chữ mặc định. Điều này có thể gây rối cho toàn bộ bố cục và làm cho tài liệu hoàn toàn khác hẳn so với bản gốc, thậm chí không ít trường hợp là không thể đọc được những gì đã có trong tài liệu.Để khắc phục trường hợp “oái oăm” này, bạn chỉ cần thực hiện một thủ thuật đơn giãn đó là nhúng phông trong tài liệu của mình trước khi gởi đi.

Khi bạn bật tùy chọn này, Office sẽ lấy tệp phông chữ từ hệ thống của bạn và nhúng một bản sao của nó vào tài liệu Office. Điều này sẽ làm tăng kích thước của tài liệu, nhưng bất cứ ai mở tài liệu đều có thể xem tài liệu với phông chữ dự định của nó.

Bạn chỉ có thể làm điều này trong các phiên bản Windows của Microsoft Word, PowerPoint và Publisher. Nhúng phông sẽ không hoạt động trong Mac, iPhone, iPad, Android hoặc các phiên bản web của Word hoặc PowerPoint.

Và nhúng phông cũng chỉ hoạt động nếu phông bạn đang nhúng cho phép nhúng. Các tệp phông chữ trên hệ thống của bạn có được quyền cho nhúng hay không và Office tôn trọng quyền này, vì vậy bạn có thể không thể nhúng một số phông chữ hoặc nếu được nhưng kết quả tài liệu sẽ không chỉnh sửa được sau đó. Nói cách khác, người nhận chỉ có thể xem và in tài liệu mà thôi.

Cách thực hiện

Để nhúng phông chữ, hãy nhấp vào trình đơn "File" khi bạn đang làm việc trên một tài liệu Windows Word, PowerPoint hoặc Publisher.


Nhấp vào liên kết "Options" ở cuối trình đơn xuất hiện.


Nhấp vào "Save" ở ngăn bên trái.


Trong “Preserve fidelity when sharing this document”, hãy chọn tùy chọn “Embed fonts in the file”


Để giảm kích thước tệp của kết quả, hãy đánh dấu chọn tùy chọn “Embed only the characters used in the document (best for reducing file size)” . Office sẽ chỉ nhúng phông chữ nếu nó được sử dụng trong tài liệu. Nếu không, Office sẽ nhúng các phông chữ khác từ hệ thống của bạn vào tệp, ngay cả khi bạn không sử dụng chúng.

Để tùy chọn "Do not embed common fonts system" được chọn. Điều này cũng sẽ giúp làm giảm kích thước tệp bằng cách bỏ qua phông chữ hệ thống Windows mà người nhận có thể đã cài đặt.


Nhấp "OK" để lưu thay đổi của bạn và lưu tài liệu bình thường. Các phông chữ bạn sử dụng trong tài liệu sẽ được nhúng vào tệp.

Xong, vậy là người nhận sẽ nhận được tài liệu “y chang” khi bạn đã soạn thảo và định dạng!

Huyenchauthuc

Chủ đề tương tự: