mình bị lỗi định dạng số khi dùng mail merge, các số có kí tự / trong excel khi mer qua word đều hiển thị số 0, ví dụ: excel 15/7 --> word 0
Ai biết cách khắc phục chỉ dùm với

Chủ đề tương tự: