Cách Tạo Ms-dos Thực Cho Winxp
Nếu bạn cài nâng cấp từ 98 lên XP không có gì phải đáng nói, rất dễ có DOS thực(cứ thêm vào dòng lệnh cuối là C:\=”MS-DOS” trong boot.ini

Trái lại, một khi bạn cài Windows XP bằng CD tự boot trên một ổ(partition ) C mới tinh(fresh, new), chưa cài thứ gì cả mới có một mình XP, bạn muốn có DOS thực cho XP này là cả một vấn đề vì bản thân Win XP không xài và không bao giờ dùng đến DOS cả .
Vào DOS thực mà không phải dùng đến đĩa mềm vẫn còn cần thiết để bạn làm Ghost, Partition magic, Drive Image sao lưu hay xoá các file, thư mục mà bạn không thể xoá trong windows được. Điều này cũng tương tự vậy khi bạn cài lại chỉ một thứ XP trên ổ C( đã có Winme ) và muốn bỏ hẳn windows cũ này( WinMe ) đi , làm sao thật đơn giản nhất ?

Muốn làm vậy, bạn có thể dùng Partition Magic 805 làm ngoài DOS với CD Hiren boot 79 : ấn nút phải vào ổ C, chọn delete và xoá sạch WinMe trong ổ cứng C chỉ vài giây thôi. Nó bắt bạn đánh vào OK mới cho phép xoá( delete ) cái partition primary này được đấy. Nhớ là bạn nên create( tạo )ra ngay ổ đĩa khác có tên mới cũng bằng FAT 32, label đặt tên lại là XPSP2 chẳng hạn. Bạn cũng phải chọn thêm ổ này là Primary không phải logical và trong phần advanced phải chọn lại nó phải là active( hoạt động ) nữa.

I) Cách thứ nhất( khi vừa mới vừa xoá sạch ổ C mà chưa dùng đĩa CD để cài XP ngay ):

Tải từ Mega file boot98.rar với link sau: Bạn phải đăng ký để thấy được link .
Extract file boot98.rar ra thành boot98.ima. Dùng Winimage 80 ( download từ Bạn phải đăng ký để thấy được link)


Mở file hình ảnh boot98.ima rồi write vào 1 floppy disk mới.
Chọn trong CMOS first boot device, là Floppy disk save configuration , exit và reboot máy lại Để đĩa mềm mới làm ra này( autoboot ) vào ổ B,

Đánh lệnh sys C:
Ba File khởi động quan trọng của DOS là command.com; io.sys ; msdos.sys từ ổ A sẽ chép vào trong ổ C. Bạn sẽ thấy dòng chữ system transferred là thành công. Rút đĩa mềm ấy ra và k hởi động máy lại lần nữa nhưng lần này, bạn ấn delete để vào ngay CMOS setup chọn lại first boot device là CDROM thay vì floppy để bắt đầu cài WinXp từ đĩa CD tự boot .

Nó bắt đầu quét ổ đĩa chép một số file tạm rồi mới hỏi bạn nên cài ở đâu. Nên chọn ổ C và không nên convert ( đổi qua ) NTFS. Trong DOS sẽ không đọc được các file NTFS, ngoại trừ bạn xài thêm NTFS for DOS.

Một khi cài xong XP, bạn muốn có DOS thực quá dễ nhưng trong DOS muốn cho đọc ổ CD- ROM và sử dụng chuột và dùng NC , bạn còn phải làm tiếp các bước như sau:

- Khởi động máy lại vào windows XP, đến Windows Explorer chọn file boot .ini đổi thuộc tính read hay system, hidden only của file này và đổi dòng cuối là C:\= “Microsoft Windows “ thay bằng C:\ = “MS-DOS”.

- Bạn tạo ra 2 thư mục NC và DOS trong ổ C. Trong thư mục DOS, bạn chỉ cần extract 3 files từ boot98.ima ra bằng Winimage 80 là mscdex.exe và ecscdide.sys , mouse.com.

Riêng thư mục NC, bạn phải chép 5 file cần thiết cho Norton commander làm việc trong DOS là đủ: Đó là các file nc.exe, ncmain.exe, nc.ini. ncedit.exe, ncedit.msg, ncview.msg; tất cả cũng có sẵn trong file boot98.ima.

Riêng trong 2 file autoexec.bat và config.sys của ổ C ; nếu bạn đã cài XP từ CD sẽ không có gì cả .Bạn phải thêm các dòng sau trong file autoexec.bat là

@ECHO OFF
PATH C:\DOS;C:\NC;
C:\DOS\MSCDEX.EXE /D:MSCD001
C:\DOS\MOUSE.COM
SET NC=C:\NC
SET TEMP=C:\TEMP

Trong file config.sys chỉ cần có 1 dòng

DEVICE=C:\DOS\ECSCDIDE.SYS /D:MSCD001

2) Cách thứ 2 là bạn đã cài XP xong bằng CD boot mà chưa làm lệnh sys ngay từ lúc đầu:

Do bản thân WinXP đã đoạn tuyệt với DOS nên bạn hoàn toàn không thấy file bootsect.dos cho 98, chỉ có ntdlr và ntdetect.com trong ổ C . Giờ này bạn phải tạo ra từ đầu ra thôi, không còn cách nào khác nếu giờ bạn muốn có DOS thực cho XP không cần dùng đến đĩa mềm vào DOS.

a) Đầu tiên, dủng winimage bạn extract file boot.ini ra từ ở boot98.ima vào ổ C

b)Tạo ra 2 thư mục NC và DOS trong ổ C và chép vài file trong ấy đồng thời sửa file autoexec.bat và config.sys như cách 1 đã nói phần trên để sau này vào DOS mới dễ làm việc hơn.

c)Trong đĩa mềm khởi động vào Windows 98 ( boot98.ima), bạn đã có sẵn các file sau: debug.exe , read.scr và sysXPfat.com, bootpart.exe

d)Kế bạn ra khỏi XP, chọn first boot device là floppy disk và 2nd device là HDD-0 Khởi dộng máy lại, đút đĩa mềm autoboot là từ boot98.ima đã có sẳn những file đã nói trên.

Ở ngay dấu nhắc ổ A:\ đầu tiên, bạn đánh lệnh sys C: File hệ thống từ đĩa mềm sẽ được chép vào C nhưng do chưa có bootsect.dos của 98 trong C nên chưa làm gì được.

e) Bạn đánh tiếp lệnh debug < read.scr để tạo ra bootsect.dos cho DOS( W98 ).

Khởi động máy lại, rút đĩa mềm ra bạn vào DOS của Win98 nhưng chỉ ở ngay dấu nhắc C:\ mà thôi nhưng lần này bạn sẽ hết vào windows XP được nữa..

f) Nếu bạn đã sửa 2 file autoexec. bat, config.sys xong cùng với tạo ra trong C 2 thư mục NC và DOS , bạn sẽ xài được NC5 trong DOS xem file dễ dàng và dọc CDROM, sử dụng chuột được.

g) Muốn vào WinXP trở lại, từ ổ C chuyển qua A, bạn lại đánh tiếp lệnh sysXPfat C:

Lần này , nó sẽ giúp cho bạn khởi động trở lại vào XP dễ dàng .
Đôi lúc trục trặc không vào được XP và chỉ ở DOS, bạn dùng 1 trong 3 cách sau: đút đĩa mềm autoboot vào, đánh 1 trong 2 dòng lệnh sau

-sysXPfat C: nếu thất bại có thể thay bằng
-bootpart winnt boot:C:

Không được nữa; để đĩa CD XP chọn vào Recovery console, và đánh lệnh fixboot C:

Chúc bạn sớm thành công khi làm ra DOS thực cho XP/ 2000 mà trước đây dù phải nói là rất muốn nhiều bạn đã không thể nào làm được khi đã cài bằng đĩa CD XP tự boot .

Chủ đề tương tự: