Ở Win XP khi mở My Computer thì thanh Menu luôn có các chữ như File, Edit, View, Favorites, Tools và Help nhưng ở Win 7,8 mình không nhìn thấy (hay có ai đó đã ẩn đi )?. Mong các bạn lấy lại thanh Menu ở My Computer giúp mình nhé. Thanks các bạn !

Chủ đề tương tự: