Mình bị mất tk hotmail, mà không nhớ user nó là gì cả tại lâu quá không vào. Mình nhớ nó có dạng @ankhe.com.vn thôi và mình đã thiết lập để chuyển thông tin về gmail. Bạn nào biết chỉ mình lấy lại Tài khoản với.Chân thành cảm ơn

Chủ đề tương tự: