tgth.vn
- Aomei Backupper là một ứng dụng tiện dụng cho phép bạn tạo ra các bản sao lưu đĩa và phân vùng chỉ với một vài cú nhấp chuột. Bạn có thể sử dụng chương trình để chọn phân vùng mà bạn muốn sao lưu và tạo ra một hình ảnh sao lưu trong vài phút . Nó cũng có thể tìm tòi những hình ảnh tạo ra và khôi phục lại vào ổ cứng nếu dữ liệu của bạn bị hỏng . Bạn có thể tạo một đĩa khởi động cho việc khôi phục dữ liệu của bạn .


Sao lưu những gì:
File Backup: sao lưu các tập tin và thư mục của bạn tự động hoặc bằng tay để đảm bảo bạn không bị mất bất cứ điều gì từ bây giờ.
System Backup: một cú nhấp chuột để sao lưu Windows, các thiết lập , ứng dụng và các tập tin cần thiết cho máy tính khởi động.
Disk & Partition Backups : sao lưu linh hoạt lựa chọn toàn bộ ổ cứng hoặc phân vùng riêng biệt để sao lưu, bao gồm cả Dynamic Disk Volumes.


Bạn có thể sử dụng Aomei Data Backupper để thực hiện ba thể loại sao lưu chính , cụ thể là :

Sao lưu hệ thống
• Cho cả hai tập tin Boot và tập tin hệ thống phải có cho một hệ điều hành để hoạt động tốt. Aomei Data Backupper cho phép bạn sao lưu cả các loại tập tin để đảm bảo hoạt động bình thường sau khi khôi phục. Điều này đặc biệt quan trọng khi sử dụng Windows 7 và các hệ điều hành mới hơn , Boot riêng biệt và hệ thống phân vùng.

Sao lưu phân vùng
• Mỗi máy tính có ít nhất một phân vùng , thường được gọi là C Drive . Một ổ đĩa cứng có thể được chia thành nhiều phân vùng có chức năng như ổ đĩa riêng biệt , thường được sử dụng để lưu trữ các loại dữ liệu khác nhau . Người dùng có thể chọn để sao lưu phân vùng cá nhân thay vì toàn bộ ổ đĩa cứng, và Aomei Data Backupper được đóng gói với tất cả nội dung của phân vùng đã chọn vào một tập tin hình ảnh.
• Sao lưu phân vùng là khá hữu ích khi làm việc với nhiều máy tính bằng cách sử dụng cấu hình phần cứng . Hệ điều hành có thể được cài đặt trong một máy tính và sao lưu. Các tập tin hình ảnh sau đó có thể được sử dụng để " khôi phục " hệ điều hành vào máy tính còn lại , giúp tiết kiệm thời gian đáng kể.

Sao lưu đĩa.
• Quá trình này liên quan đến việc sao lưu tất cả dữ liệu trên đĩa , bao gồm cả hệ điều hành và các chương trình cài đặt . Aomei Data Backupper có thể được sử dụng để sao ổ đĩa cứng bên ngoài và ngay cả sử dụng ổ đĩa thể loại khác nhau của công nghệ lưu trữ , chẳng hạn như GPT , MBR và RAID.
• Ngoài ra để khôi phục lại các tập tin, sao lưu đĩa dữ liệu có thể giúp nâng cấp ổ đĩa cứng từ nhỏ đến lớn , cũ hoặc mới bị hư hỏng .

Các tính năng
• Aomei Data Backupper bao gồm một số tính năng khác ngoài các chức năng đã được đề cập , bao gồm:
• Nhân bản Volume và phân vùng
• Khả năng để thực hiện sao lưu khác biệt và gia tăng
• Khả năng để thêm ý kiến
• Nén và mã hóa
• Tách các tập tin sao lưu
• Tạo media cứu hộ có khả năng khởi động , có thể là ở hai ổ đĩa USB hoặc CD / DVD
• Kiểm tra tính toàn vẹn của hình ảnh được lưu trữ
• Xóa hình ảnh không mong muốn
• Hiển thị vị trí đích trên bản đồ đĩa
• OS : Windows All

Supported File Systems
NTFS
FAT32
FAT16
EXT2
EXT3

Supported Operating Systems
Windows 10 (all editions, 32/64-bit)
Windows 8.1 (all editions, 32/64-bit)
Windows 7 (all editions, 32/64-bit)
Windows Vista (all editions, 32/64-bit)
Windows XP (all editions, 32/64-bit)

Changes in AOMEI Backupper 5.6.0 (2020-01-14):

 • Added new function: wake computer from sleep or hibernate mode to run scheduled tasks.
 • Optimized calculation method of “Run one time everyday” option in “Event triggers” in order to make calculation time consistent with computer time.
 • Optimized the “USB plug in” prompt delay popup when system in high DPI.
 • Optimized backup scheme to automatically delete old backups based on specified values.
 • Optimized backup method for a BitLocker partition: the program will no longer backup a BitLocker-encrypted partition with sector-by-sector after being decrypted.
 • Fixed issue: “Configuration changes that require a full backup” prompts when performing incremental backup after restoring disk or partition to original location.
 • Fixed issue: the differential backup scheme doesn’t take effect in some cases.
 • Fixed issue: there is no detailed prompt information for network connection failed except for error code 311.
 • Fixed issue: error code 4162 occurs when restoring files larger than 4GB to BitLocker-encrypted partition.
 • Fixed issue: file system damaged after restoring a BitLocker-encrypted partition to original location.
 • Fixed issue: failed to assign drive letters when restoring system under Windows PE.
 • Fixed issue: file backup crashes since too many files are currently in use.
 • Fixed issue: error code 4123 occurs when performing incremental or differential backup again for restored GPT disk partitions.
 • Fixed issue: the restore task for File Sync completed successfully but the file does not exist.
 • Fixed issue: switching the schedule type to “Real-time Sync”, “USB plug in”, or “Event triggers” will not work when editing tasks.Size: 104 MB


Bạn phải đăng ký để thấy được linkChủ đề tương tự: