tgth.vn - Ashampoo UnInstaller Free loại bỏ hoàn toàn phần mềm mà không có bất kỳ tập tin nào còn sót lại, ngay cả trong trường hợp thiết lập lồng nhau. Chương trình tạo nhật ký chi tiết trong quá trình cài đặt. Điều đó đảm bảo loại bỏ hoàn toàn tất cả các tập tin và mục registry, trong khi công nghệ làm sạch chuyên sâu sẽ loại bỏ mọi dữ liệu còn lại.

Ashampoo UnInstaller Free loại bỏ phần mềm cho bạn và miễn phí! Mỗi cài đặt mới được theo dõi cẩn thận và tất cả các sửa đổi hệ thống được ghi lại. UnInstaller sau đó sử dụng các nhật ký này để xóa hoàn toàn phần mềm khỏi máy của bạn, khi được yêu cầu.

Ngay cả các thiết lập lồng nhau, phổ biến với nhiều cổng tải xuống phổ biến, được phát hiện và loại bỏ hoàn toàn. Điều này cho phép bạn dùng thử phần mềm mới mà không phải lo lắng. Cài đặt không được giám sát cũng dễ dàng được gỡ bỏ, nhờ vào công nghệ làm sạch sâu vượt xa các thói quen gỡ cài đặt truyền thống. Ngay cả các ứng dụng Windows mặc định giờ cũng có thể gở bỏ với sự xếp hạng dựa trên người dùng để giúp bạn phát hiện các chương trình không cần thiết.

Bên cạnh việc gỡ bỏ phần mềm, UnInstaller Free cũng đi kèm với các công cụ bảo trì và tối ưu hóa hệ thống. Internet Cleaner chăm sóc các dấu vết duyệt web, giải phóng không gian đĩa và bảo vệ sự riêng tư của bạn. Startup Tuner tối ưu hóa các mục đã nhập .Autostart giúp có thời gian khởi động nhanh hơn và Service Manager cũng làm như vậy đối với các dịch vụ Windows của bạn. File Autostart Associator quản lý các liên kết các loại tập tin của bạn và File Wiper xóa vĩnh viễn dữ liệu nhạy cảm.

+ Xóa hoàn toàn các ứng dụng thông qua nhật ký cài đặt chi tiết
+ Công cụ làm sạch và bảo trì hệ thống khác nhau
+ Gỡ cài đặt hoàn toàn các phần mềm mà không có tập tin còn sót lại
+ Giám sát và phân tích cài đặt tự động
+ Lịch sử cài đặt có cấu trúc tốt với gỡ cài đặt 1 lần nhấp
+ Xóa ứng dụng ngay cả khi không có nhật ký cài đặt
+ Chọn lọc gỡ bỏ một phần của gói ứng dụng lớn hơnTính năng Ashampoo UnInstaller Free:
+ Cài đặt và gỡ cài đặt
+ Gỡ cài đặt các thiết lập lồng nhau
+ Đăng nhập và gỡ cài đặt dựa trên web
+ Theo dõi bất kỳ sửa đổi hệ thống thông qua ảnh chụp nhanh
+ Giám sát cài đặt cao
+ Gỡ cài đặt nhiều ứng dụng liên tiếp
+ Xếp hạng ứng dụng của cộng đồng UnInstaller
+ Đăng nhập cài đặt
+ Gỡ cài đặt thông minh
+ Tích hợp Windows đầy đủ
+ Thanh thông tin
+ Quản lý chương trình mở rộng
+ Kéo và thả cài đặt

Hệ thống làm sạch
+ File Wiper + Disk Scrubber
+ Drive Cleaner

Bảo trì hệ thống
+ Undeleter
+ Registry Optimizer
+ Startup Tuner
+ Link Checker
+ System Restore Manager
+ Service ManagerSize: 12.2 MB
Bạn phải đăng ký để thấy được link
Chủ đề tương tự: