tgth.vn - ISO Workshop là một ứng dụng miễn phí được thiết kế đặc biệt để tạo thuận lợi cho việc quản lý đĩa hình ảnh, chuyển đổi và hoạt động ghi chép. Chương trình cho phép để bạn tạo nhanh chóng và dễ dàng và ghi chép các loại khác nhau của ảnh đĩa CD / DVD / BD . ISO Workshop có một giao diện người dùng rất đơn giản và cho phép bạn để tạo hình ảnh ISO, trích xuất các tập tin và thư mục cụ thể từ hình ảnh đĩa, tạo bản sao lưu đĩa bằng cách sao chép nội dung đĩa sang một tiêu chuẩn ISO hoặc tập tin hình ảnh BIN , chuyển đổi tập tin ảnh đĩa khác nhau thành các tiêu chuẩn ISO hoặc định dang BIN và tất nhiên ghi hình ảnh ISO và hình ảnh CUE vào đĩa trống.

ISO Workshop cung cấp bốn công cụ: Extraction, Creation, Conversion và Burn. Extraction cho phép bạn lấy các tập tin từ ISO và định dạng dựa trên hình ảnh khác (bao gồm cả DMG, CUE và BIN). Nhấn vào Backup để chuyển đổi một đĩa vật lý thành một tập tin ISO hoặc CUE để sao lưu hoặc cho mục đích phân phối . Convert là nơi bạn có thể chuyển đổi từ một loạt các định dạng khác sang ISO hoặc BIN, trong khi Burn cho phép bạn để có một tập tin ISO và ghi nó lại vào đĩa CD, DVD hoặc đĩa Blu-ray.

Nếu bạn có một hình ảnh đĩa ở bất kỳ định dạng , bạn có thể dễ dàng tạo các đĩa gốc bằng cách ghi hình ảnh vào một đĩa CD, DVD hay BD.

Hình ảnh đĩa quang là các tập tin lưu trữ bản sao đầy đủ của phương tiện truyền thông khác nhau, bao gồm cả đĩa CD, DVD và đĩa Blu-Ray. Chúng được sử dụng để sao lưu dữ liệu từ đĩa quang và tạo ra các bản sao đĩa chính xác để nhân rộng hơn nữa. Ưu điểm chính của hình ảnh đĩa là cơ bản là ngành cơ bản sao chép chính xác của đĩa gốc bảo đảm cả về nội dung và cấu trúc của chúng.

Các tính năng ISO Workshop:
• Tạo đĩa hình ảnh ISO tiêu chuẩn và có khả năng khởi động
• Trích xuất các tập tin và thư mục từ hình ảnh đĩa
• Sao chép đĩa sang tập ảnh đĩa (bao gồm Audio CD)
• Chuyển đổi hình ảnh sang định dạng BIN hay ISO
• Ghi hình ảnh ISO hoặc CUE / BIN vào đĩa
• Hỗ trợ các định dạng phổ biến (ISO, CUE, BIN, NRG, MDF, CDI, vv)
• Hỗ trợ CD-R / RW, DVD-R / RW, DVD + R / RW, DVD + R DL, BD-R / RE
• Hỗ trợ xác minh các tập tin văn bản

Lợi ích ISO Workshop:
• Hỗ trợ tất cả các thể loại ghi CD/DVD/Blu-ray
• Hỗ trợ CD-R / RW, DVD-R / RW, DVD + R / RW, DVD + R DL, BD-R / RE
• Dễ sử dụng, giao diện người dùng trực quan
• Sử dụng tài nguyên CPU thấp trong suốt bất kỳ quá trình bất kỳ, kể cả ghi
• Miễn phí cho sử dụng cá nhân và cho bất kỳ tổ chức phi thương mại
• Hỗ trợ Windows XP / Vista / 7/8/10 (32, 64 bit)

Changes in ISO Workshop 9.0 (2019-11-05):

  • New icons.
  • Added support of virtual drives.
  • Added support of DVD-ROM and BD-ROM.
  • Added support of CD to DVD / BD copying.
  • Updated burning SDK.
  • Improved user interface.
  • Improved support of high-DPI resolutions.
  • Improved XL disc copying and burning.
  • Improved support of latest Windows 10 revision.
  • Resolved issue with high CPU usage during extraction of big files.

Homepage – Bạn phải đăng ký để thấy được link

Size: 4.17 MBSize: 3.50 MB


Bạn phải đăng ký để thấy được link


Chủ đề tương tự: