Active@ Partition Recovery là một tiện ích phần mềm mạnh mẽ, được thiết kế để khôi phục phân vùng bị vô tình xóa . Phần mềm có thể khôi phục lại bất kỳ phân vùng đã xóa nào hoặc ổ đĩa logic (FAT12, FAT16, FAT32, NTFS, NTFS5) cũng quét ổ cứng và phát hiện các phân vùng đã bị xóa FAT và NTFS hoặc Logical Drives.

Sử dụng Active@ Partition Recovery bạn có thể tạo Drive Image (để sao lưu), xem trước các tập tin và thư mục trên phân vùng hoặc ổ đĩa đã xóa, để phục hồi dữ liệu phù hợp.

Active@ Partition Recovery cho phép bạn sao lưu MBR (Master Boot Record), Partition Table, Boot Sectors, sau đó khôi phục MBR, Partition Table hoặc Boot Sectors từ bản sao lưu nếu bị hỏng.

BOOT.INI được tự động sửa chữa (nếu cần thiết) để giữ cho hệ thống có khả năng khởi động, cũng như Volume Boot Sectors bị hỏng được điều chỉnh để đảm bảo tính toàn vẹn của phân vùng. Phần mềm cũng cho phép để sửa MBR bị hư hỏng và để xóa các phân vùng không hợp lệ.

Mở rộng Quét đĩa có thể phát hiện các phân vùng bị xóa ngay cả khi bạn đã tạo ra những cái mới thay vào đó, định dạng và sử dụng chúng!

Active@ Partition Recovery cho DOS có thể phục hồi phân vùng bị xóa chỉ khi vị trí của nó trên ổ đĩa cứng chưa được ghi đè lên. Nếu bạn đã tạo một MBB sao lưu hợp lý bằng Active@ Partition Recovery, bạn luôn có thể phục hồi MBR và thông tin phân vùng.
+ Phục hồi phân vùng bị mất và đĩa trở lại trạng thái làm việc
+ QuickScan dễ dàng phát hiện các phân vùng bị xóa nhưng không được định dạng lại
+ SuperScan - quét mức thấp để quét các phân vùng được định dạng lại và bị hỏng
+ Cơ hội cuối cùng - phương pháp khôi phục các hệ thống tập tin bị hư hỏng nặng trên Volume
+ Sao lưu và Phục hồi thông tin phân vùng đĩa và khả năng thay đổi với Rollback
+ Sửa chữa bảng phân vùng bị hỏng, MBR (Master Boot Record) và GPT
+ Tạo một ảnh đĩa - sao lưu dữ liệu từng sector để phục hồi dữ liệu
+ Phục hồi tất cả dữ liệu từ ảnh Raw, nén và VMWare Disk Images
+ Hỗ trợ Windows 10, 8, 7, XP, Vista, Servers 2003, 2008, 2012, 2016, WinPE
+ Phục hồi các hệ thống tập tin FAT / exFAT / NTFS / HFS + / UFS / Ext2 / Ext3 / Ext4 / BtrFS / XFS
+ Phục hồi IDE, SATA, eSATA, SSD, SCSI, RAID, USB và Thẻ nhớ
+ Khôi phục số lượng bị mất do định dạng đĩa do tình cờ, thiệt hại do virus tấn công, chương trình độc hại, mất điện và nhiều hơn nữa ...

Toolkit bao gồm các tính năng chính sau: • Khôi phục phân vùng bị mất và đĩa trở lại trạng thái làm việc
 • QuickScan dễ dàng phát hiện các phân vùng bị xóa nhưng không được định dạng lại
 • SuperScan – quét cấp thấp phát hiện các phân vùng được định dạng lại và bị hỏng
 • Last Chance – phương pháp phục hồi cho các hệ thống tập tin bị hư hỏng nghiêm trọng về khối lượng
 • Sao lưu và khôi phục thông tin phân vùng đĩa và khả năng thay đổi Phục hồi
 • Fixes damaged Partition Table, (Bản ghi khởi động chính) và GPT
 • Creates a Disk Image – sao lưu dữ liệu theo từng lĩnh vực để phục hồi dữ liệu
 • Supports Windows 10, 8, 7, XP, Vista, Servers 2003, 2008, 2012, 2016, WinPE
 • Phục hồi hệ thống taaoj tin FAT/exFAT/NTFS/HFS+/UFS/Ext2/Ext3/Ext4/BtrFS/XFS
 • Khôi phục tất cả dữ liệu từ hình ảnh đĩa Raw nén và VMWare VMWare Disk Images
 • Phục hồiIDE, SATA, eSATA, SSD, SCSI, RAID, USB Flash Disks và Memory Cards
 • Phục hồi khối lượng bị mất do định dạng đĩa ngẫu nhiên, thiệt hại do vi rút tấn công, chương trình độc hại, mất điện và nhiều hơn nữa


Homepage – Bạn phải đăng ký để thấy được link

Size: 41.0 MB

Windows 10, 8, 7, XP, Vista, Servers 2003, 2008, 2012, 2016, WinPE
Bạn phải đăng ký để thấy được link
Bạn phải đăng ký để thấy được link

Chủ đề tương tự: