tgth.vn - Rufus là một ứng dụng nhỏ cho phép người dùng để định dạng ổ đĩa flash USB và tạo ổ đĩa có khả năng khởi động nhanh chóng. Nó cung cấp tùy chọn tiêu chuẩn và cao cấp như nhau ,cho phù hợp với sở thích của tất cả các cấp độ kỹ năng.

Công cụ trong một giao diện người dùng thân thiện tương tự như các định dạng bảng được tích hợp trong Windows . Bạn có thể chọn một thiết bị, chương trình phân vùng và loại hệ thống đích , loại hệ thống tập tin ( FAT32, NTFS , UDF, exFAT ) , kích thước , và nhãn ổ mới .

Tất nhiên nếu bạn có một ISO hình ảnh sau đó bạn chỉ có thể ghi vào một đĩa CD hay DVD. Điều này sẽ không giúp bạn nhiều nếu hệ thống đích của bạn không có ổ đĩa quang . USB cũng dễ dàng hơn để mang theo , ít có khả năng bị hư hỏng, và nhanh hơn , có thể là quan trọng nếu bạn cần phải sử dụng đĩa thường xuyên.

Rufus không cần bất kỳ cài đặt nói chung là rất đơn giản để thiết lập. Nó sẽ tự động phát hiện ổ đĩa USB của bạn . Bắt đầu có thể đơn giản như duyệt đến file ISO của bạn và nhấn vào nút "Start" : chương trình sau đó sẽ hướng dẫn bạn qua tất cả mọi thứ .

Nếu bạn cần kiểm soát nhiều hơn , bạn có thể cấu hình ổ đĩa USB sẽ được định dạng như thế nào (hệ thống tập tin , kích thước và vv ) . Hiện nay Rufus hỗ trợ cho cả hai boot UEFI và GPT . Và chương trình còn bao gồm một số tùy chọn định dạng tiên tiến có thể giúp ổ đĩa của bạn được công nhận trên máy tính cũ , mặc dù thông thường không cần thiết .

Và nếu đây là công việc bạn cần phải thực hiện thường xuyên, sau đó bạn sẽ hài lòng với Rufus tốc độ hợp lý để tạo ra một USB có khả năng khởi động của hình ảnh chuyên nghiệp ví dụ như cho Windows 8 , và tìm thấy chương trình nhanh hơn so với những chương trình khác


Nó có thể đặc biệt hữu ích cho các trường hợp:

- Bạn cần phải tạo ra phương tiện cài đặt USB từ ISO có khả năng khởi động (Windows, Linux, UEFI , vv)
- Bạn cần phải làm việc trên một hệ thống mà không có một hệ điều hành được cài đặt
- Bạn muốn chạy một tiện ích ở mức độ thấpMặc dù kích thước nhỏ bé của nó , Rufus cung cấp mọi thứ bạn cần! ....và còn nhiều hơn nữa

Supported Languages:
Arabic, Bulgarian, Chinese (Simplified), Chinese (Traditional), Croatian, Czech. Danish, Dutch, Estonian, Finnish, French, German, Greek, Hebrew, Hungarian. Indonesian, Italian, Japanese, Korean, Latvian, Lithuanian, Malay, Norwegian, Persian. Polish, Portuguese (Brazil), Portuguese (Portugal), Romanian, Russian, Serbian (Latin). Slovak, Slovenian, Spanish, Swedish, Thai, Turkish, Ukrainian, Vietnamese

System Requirements:
Windows XP or later, 32 or 64 bit doesn’t matter.

Changes in Rufus 3.8 (2019.09.16):

 • Fix regression where some ISOs (Debian) would produce a Syslinux error when booting in BIOS mode
 • Fix potential 0xC0030057 errors when trying to create a persistent partitions on a non-FIXED drive


Changes in Rufus 3.7 (2019.09.09):


 • Finalize persistent partition support for Debian and Ubuntu:
  • Debian with persistence should work out of the box with any recent “Debian Live” ISO.
  • Ubuntu with persistence should also work *IF* using a post 2019.08.01 ISO. Note that, because of bug #1489855, trying to use persistence with Ubuntu ISOs that were released before August 2019 will only result in rescue mode during boot – You have been warned!
  • Other distros may work with persistence as long as they use a Debian-like or Ubuntu-like
   method, and, in the case of Ubuntu-like, if they use casper with the #1489855 bugfix.

 • Add cheat mode () to switch between percent/speed/ETA on *some* operations [EXPERIMENTAL]
 • Report SuperSpeed+ devices in the log (Come on USB-IF, just add “Ludicrous Speed” already!)
 • Fix UI checkboxes (Extended label, Fixes for old BIOSes) being cleared on START
 • Fix “Can’t mount GUID volume” regression when creating Windows To Go drives
 • Fix “Volume label is invalid” error with empty labels on Windows 7
 • Fix stale progress bar during standalone ext2/ext3 formatting
 • Disable ISO mode for Pop_OS
 • Other cosmetic and internal improvements


Changes in Rufus 3.6 (2019.07.18):


 • Add support for persistent partitions [EXPERIMENTAL] (Note: The above won’t work with Ubuntu until Ubuntu bug #1489855 is fixed)
 • Add a mode to use VHD when partitioning/formatting (Alt-V) [EXPERIMENTAL]
 • Add full extraction support for efi.img (Solus)
 • Fix listing of blocking processes
 • Fix NTFS not being selectable when using Grub4DOS
 • Fix download script not running when the username contains a space
 • Fix translated messages potentially being truncated (e.g. Thai)
 • Fix progress bar report for screen readers (Accessibility)
 • Fix a regression where Windows format prompts would not be suppressed
 • Improve(?) Windows To Go support by following Microsoft recommended partition order
 • Disable ISO mode when Manjaro ISOHybrids are being used
 • Update embedded GRUB to version 2.04Bạn phải đăng ký để thấy được link


Homepage – Bạn phải đăng ký để thấy được link


Size: 1.08 MBBạn phải đăng ký để thấy được link
Bạn phải đăng ký để thấy được link
Bạn phải đăng ký để thấy được link
Bạn phải đăng ký để thấy được linkChủ đề tương tự: