Bạn phải đăng ký để thấy được link

DAEMON Tools Lite 10.10.0.770 (with SPTD 2.11)
Free With Ads
tgth.vn -DAEMON Tools Lite là một chương trình ổ đĩa ảo cho phép bạn tạo và gắn hình ảnh của đĩa CD, DVD, đĩa Blu-ray mà không cần khởi động lại máy tính của bạn.

DAEMON Tools Lite cung cấp các công cụ dễ dàng để tạo các tập tin ảnh đĩa đơn giản và mô phỏng CD , DVD và ổ đĩa Blu-ray ảo . Nó là một ứng dụng tiên tiến cho Microsoft Windows cung cấp một trong những phương tiện truyền thông quang học mô phỏng tốt nhất trong ngành công nghiệp. DAEMON Tools cho phép bạn chuyển đổi đĩa vật lý CD / DVD / Blu-ray vào đĩa "đĩa ảo" như vậy trong ngành công nghiệp gọi là “images (hình ảnh). Bạn có thể sử dụng đĩa hình ảnh CD / DVD / BD của bạn như thể đã được sao chép vào đĩa CD / DVD / Blu-Ray. Nó cũng mô phỏng lên đến 4 ổ đĩa CD / DVD / BD ảo, vì vậy bạn có thể gắn kết (insert) và không gắn kết (eject) hình ảnh. Ổ đĩa ảo sẽ xuất hiện trong hệ điều hành của bạn giống như những ổ đĩa thực sự. Chọn một ổ đĩa ảo sau đó chọn một hình ảnh đĩa bạn muốn gắn kết. Tìm ổ đĩa ảo được tạo ra với hình ảnh đĩa gắn kết trong My Computer và bắt đầu làm việc.
Với DAEMON Tools Lite bạn có thể tạo ISO, MDS / MDF và các tập tin hình ảnh MDX từ đĩa gốc sắp đặt vào đĩa CD, DVD và ổ đĩa Blu-ray.

Bạn có thể chọn thêm số lượng ổ đĩa ảo , gắn kết hình ảnh cho mỗi một trong số . Để xác định mỗi ổ đĩa, bạn có thể chọn bất kỳ ký của bảng chữ cái mà chưa dược sử dụng. Ngoài ra, đối với mỗi thiết bị ảo có thể được gắn mã vùng của bạn. Cần lưu ý rằng các kết nối và ngắt kết nối của ổ đĩa ảo xảy ra gần như ngay lập tức và không cần phải khởi động lại.

Bạn muốn bảo vệ nội dung hình ảnh của bạn từ việc sử dụng trái phép ? DAEMON Tools cho phép bạn thiết lập mật khẩu duy nhất và chỉ có những người biết mật khảu chính xác sẽ có thể gắn kết hình ảnh đó và nhận được tất cả nội dung dữ liệu . Nếu bạn muốn hình ảnh để có được không gian ít hơn ổ cứng cho phép tùy chọn trước "Nén dữ liệu hình ảnh" trước khi quá trình tạo ảnh đĩa khởi động. Bạn cũng có thể sử dụng các hình ảnh được tạo ra với các chương trình khác. Sản phẩm DAEMON Tools làm việc với nhiều loại hình ảnh.

Chức năng:
• Gắn kết hình ảnh cho ổ đĩa ảo*.mdx, *.mds/*.mdf, *.iso, *.b5t, *.b6t, *.bwt, *.ccd, *.cdi, *.bin/*.cue, *.ape/*.cue, *.flac/*.cue, *.nrg, *.isz ảnh đĩa .isz
• Tạo hình ảnh iso, *.mds/*.mdf and *.mdx của đĩa CD, đĩa DVD, Blu-ray
• Nén hình ảnh của bạn
• Bảo vệ hình ảnh với mật khẩu
• Quản lý bộ sưu tập ảnh của bạn

Thiết bị ảo hóa:
• Tạo đến 4 thiết bị ảo (DT và SCSI trong tất cả) để gắn kết một vài hình ảnh cùng lúc
• Tùy chỉnh các ổ đĩa ảo: thay đổi ký tự ổ đĩa DVD từ các vùng, vv

Giao diện người dùng đơn giản với tích hợp hệ thống cơ bản:
• Truy cập nhanh đến tất cả các chức năng thông qua biểu tượng chương trình ở khay hệ thống
• Sử dụng File để gắn kết hình ảnh ngay từ Windows Explorer
• Sử dụng Command Line Interface mạnh mẽcho mục đích tự động hóa
• Thực hiện các hoạt động cơ bản thông qua tiện dụng DAEMON Tools Gadget trên Windows Desktop

MountSpace - Sử dụng số liệu thống kê ổ đĩa ảo về dịch vụ trực tuyến:
• Theo dõi các đĩa sử dụng thống kê hình ảnh
• Tìm ra Top 100 hình ảnh phổ biến nhất
• Tìm kiếm đĩa khác tương tự như của bạn
• Tìm kiếm các tập tin ảnh đĩa mà bạn đang thiếu
• Duyệt video gameplay phù hợp nhất và nhiều hơn nữa.

Ứng dụng này kết hợp các tính năng khác nhau giúp bạn dễ dàng để sử dụng. DAEMON Tools có thể được kết hợp với việc mở các định dạng file ảnh nào đó, một double-click vào file như vậy sẽ gắn kết chúng vào ổ đĩa ảo mặc định. Chương trình được cung cấp với một tiện ích tùy chọn cho Windows cho phép bạn được hưởng lợi từ tất cả các chức năng của DAEMON Tools mà không vào ứng dụng. Bạn cũng có thể sử dụng GameSpace, một dịch vụ trực tuyến từ các nhà phát triển, cho thấy thứ hạng của các tập tin hình ảnh mà bạn sử dụng. Nó sẽ giúp bạn khám phá trò chơi phổ biến và ứng dụng phần mềm.

* Miễn phí để sử dụng nhà
* Có thể tạo tập tin ảnh đĩa
* Mật khẩu bảo vệ
* Có thể dễ dàng thêm hoặc loại bỏ các ổ đĩa một cách dễ dàng

Changes in DAEMON Tools Lite 10.11.0:  • Browse shared folders and mobile devices with Catch!
  • Mount ISO.WV images
  • Minor bugs


Homepage – Bạn phải đăng ký để thấy được link

Size: 33.1 MB


Bạn phải đăng ký để thấy được link

Bạn phải đăng ký để thấy được link


Chủ đề tương tự: