tgth.vn - KMS Tools -Là tập hợp các trình kích hoạt từ Ratiborus cho Windows XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10, Server 2008, 2008 R2, 2012, 2012 R2, Office 2010/2013/2016/2019, tải xuống Office 2016 / 2019. Chúng tôi chọn rất chính xác và bạn có thể sử dụng ngay, không cần cài đặt, mọi thứ đều hoàn toàn di động.

Danh sách các chương trình:
• KMSAuto Net 2016
KMSAuto Net là trình kích hoạt KMS tự động cho các hệ điều hành Windows của các phiên bản VL: Vista, 7, 8, 8.1, 10, Server 2008, 2008 R2, 2012, 2012 R2 và cả Office 2010, 2013, 2016.

• KMSAuto Lite
KMSAuto Lite - Trình kích hoạt KMS cho các phiên bản Windows VL: Vista, 7, 8, 8.1, 10, Server 2008, 2008 R2, 2012, 2012 R2 và Office 2010, 2013, 2016. Office 2010 VL có thể được kích hoạt trên Windows XP.

• Office Office 2013-2016 C2R Install
Chương trình được thiết kế để cài đặt trực tuyến và kích hoạt Office 2016. Cũng có sẵn
khả năng tạo bản phân phối Office của riêng bạn để tieps theo cài đặt ngoại tuyến Office

• MSActBackUp
MSActBackUp là chương trình lưu và khôi phục kích hoạt các phiên bản Windows: Vista, 7, 8, 8.1, 10, Server 2008, 2008 R2, 2012, 2012 R2 và Office 2010, 2013.

• MSAct Plus
Chương trình được thiết kế để cài đặt các key và kích hoạt Windows 7-10 và Office 2010-2013. Nếu key được cài đặt cho phép kích hoạt qua mạng, qua Internet, sản phẩm sẽ tự động được kích hoạt, nếu điều này không xảy ra và key không bị chặn - mã được cấp để truyền đến Activation Center M$ để kích hoạt bằng điện thoại.
Không giống như MSAct, MSAct Plus có khả năng tạo các nhóm key cho các sản phẩm khác nhau.

• Garbage Collector
Chương trình được thiết kế để đơn giản hóa và tạo điều kiện tìm kiếm nhiều loại key kích hoạt ở dạng văn bản, nằm trên nhiều tài nguyên khác nhau trong mạng. Nguyên tắc hoạt động của nó rất đơn giản: chương trình tìm kiếm các key kích hoạt cho Windows, Office (và các thứ khác!) .

• PIDKey
Chương trình được thiết kế để xem, cập nhật và lưu thông tin chính cho các sản phẩm M$ trong tệp nhật ký. Trong nhiều trường hợp, nó cho phép bạn thay thế VAMT.

• KeyCheck
Chương trình được thiết kế để xác minh các key của bất kỳ phiên bản Windows nào. Quá trình xác minh hiển thị thông tin vè Key và các Key bị khóa được đặt trong một danh sách riêng.

• KMS Cleaner
Để loại bỏ hoàn toàn KMS-Service.

• UniCrypt 2016
Tiện ích giao diện người dùng đồ họa (GUI) để mã hóa và giải mã bất kỳ tập tin nào của bạn. Để tiết kiệm dung lượng, bạn có thể đóng gói các tập tin với bộ lưu trữ 7zip, được tích hợp trong chương trình.

Bao gồm các chương trình:

• AAct Network v1.1.7 Portable
• AAct v4.0 Portable
• ConsoleAct v2.6 Portable
• Defender Tools v1.0.5
• Garbage Collector v1.3.7 x86_x64_28_05_2019
• KMSAuto Lite Portable v1.5.6
• KMSAuto Net 2016 v1.5.4 Portable
• KMSCleaner v2.2 Portable
• KMSoffline v2.1.3 RU EN
• MSAct++ 2.07.3
• MSActBackUp Portable v1.2.5
• Office 2013-2019 C2R Install v6.8
• Office Uninstall v1.8.1
• PIDKey Lite v1.63.7 RU EN and more
• UniCrypt 2016 v2.2
• W10 Digital Activation Program v1.3.7 PortablePosted by: Ratiborus
Interface language: Russian, English and others
Treatment: Free
Size: 49.09 MB
Bạn phải đăng ký để thấy được link
Bạn phải đăng ký để thấy được link


Chủ đề tương tự: