[Repack] Revo Uninstaller Pro 4.1.5 | 13.83 MB


​thegioitinhoc.vn
- Xóa, gỡ bỏ các chương trình cài đặt và giải quyết vấn đề. Revo Uninstaller giúp bạn gỡ bỏ cài đặt và gỡ bỏ các chương trình không mong muốn cài đặt trên máy tính ngay cả khi bạn có vấn đề gỡ bỏ cài đặt và không thể gỡ bỏ cài đặt chúng từ "Windows Add or Remove Programs" . Revo Uninstaller là một thay thế nhanh hơn và mạnh hơn "Windows Add or Remove Programs"

Với thuật toán tiên tiến và nhanh chóng của nó, Revo Uninstaller phân tích dữ liệu của một ứng dụng trước khi gỡ bỏ cài đặt và quét sau khi bạn gỡ bỏ cài đặt một ứng dụng , bạn có thể gỡ bỏ những file bổ sung không cần thiết , thư mục và registry key thường là để lại trên máy tính của bạn. Thậm chí nếu bạn có một cài đặt hỏng, Revo Uninstaller quét một ứng dụng của dữ liệu trên ổ đĩa cứng của bạn và trong registry Windows và hiển thị tất cả các thư mục và khóa registry để bạn có thể xóa chúng.

Với chế độ độc đáo " Hunter ", Revo Uninstaller cung cấp cho bạn một số cách đơn giản, dễ sử dụng, nhưng hiệu quả và cách tiếp cận mạnh mẽ để quản lý (uninstall, dừng lại, xoá, vô hiệu hóa và để có được thông tin về và cài đặt của bạn / hoặc chạy chương trình.

Với thuật toán cao cấp và nhanh chóng để quét trước và sau khi gỡ bỏ cài đặt bạn có thể gỡ bỏ những file không cần thiết, thư mục và khóa registry còn lại trong máy tính của bạn sau khi đã gỡ bỏ cài đặt . Với "Hunter mode" cung cấp cho bạn một số phương pháp đơn giản, dễ sử dụng nhưng hiệu quả và mạnh mẽ để quản lý (uninstall, dừng lại, xoá, vô hiệu hoá tự động khởi động) và lấy thông tin về các ứng dụng của bạn cài đặt và / hoặc đang chạy.

Revo Uninstaller cung cấp cho bạn một 8 công cụ tiện dụng và mạnh mẽ để làm sạch hệ thống của bạn.

Các công cụ và tiện íchtrong Revo Uninstaller:
• Auto Start Stop Manager chương trình bắt đầu tự động khởi động trên Windows; - tăng tốc độ tải của Windows!
• Windows Tools Manager - công cụ tiện dụng hữu ích kèm với mỗi phiên bản của Windows; dễ dàng tìm thấy hệ thống các công cụ hữu ích và các tùy chọn!
• Junk Files Cleaner - Tìm và gỡ bỏ những file không cần thiết từ máy tính của bạn; miễn phí lên đĩa không gian và xóa các tập tin bạn không cần!
• Lịch sử trình duyệt Cleaner - Xoá bỏ lịch sử trình duyệt web, truy cập các trang lịch sử và tạm thời internet của Internet Explorer, Firefox, Netscape và các trình duyệt web Opera; miễn phí lên rất nhiều không gian đĩa bằng cách xóa các tập tin Internet tạm thời như video được lưu tạm thời, vv
• Lịch sử Văn phòng - Hủy bỏ lịch sử của tác phẩm gần đây nhất được sử dụng trong MS Office; loại bỏ bằng cách xóa danh sách cuối mở các tài liệu MS Office!
• Windows History Cleaner - Hủy bỏ lịch sử của tác phẩm gần đây đã mở, xóa các tập tin tạm thời,
xóa dấu vết lịch sử cách sử dụng và các phần khác được lưu bởi Windows
• Công cụ phục hồi được Delete - Xoá bỏ các tập tin và thư mục mãi mãi; chắc chắn rằng không ai có thể phục hồi
các tập tin và thư mục của bạn sau khi xóa!
• Remover bằng chứng - Hãy chắc chắn đã xóa các tập tin, thư mục và các dữ liệu được phục hồi được xóa an toàn !

Dễ sử dụng
Sử dụng Revo Uninstaller rất đơn giản. Ngay sau khi cài vào, giao diện chính hiển thị những chương trình đã cài đặt. Nhấp phải vào biểu tượng để có chọn lựa và thêm thông tin, hoặc đơn giản chọn chương trình bạn muốn gỡ bỏ và Revo Uninstaller sẽ tiến hành một quá trình gỡ bỏ rất toàn diện, bao gồm tạo bản sao lưu phòng ngừa nếu có gì xảy ra hoặc bị xoá mất những thứ bạn không muốn xoá.

Revo Uninstaller đi sâu vào trong Registry của bạn để gỡ bỏ mọi mục tin và tập tin tạm khác mà phần lớn trình gỡ bỏ để lại. Một hướng dẫn thuật sĩ từng bước, Revo Uninstaller nhắc bạn chọn tập tin muốn gỡ bỏ.er files and registry entries. Plus it offers some additional features to make your computer boot faster.


Vista, 7, 8, 8.1, 10 and Windows Server

Bạn phải đăng ký để thấy được link
Bạn phải đăng ký để thấy được linkChủ đề tương tự: