tgth.vn - Advanced Renamer là một tiện ích đổi tên file hàng loạt. Nó là một chương trình miễn phí cho đổi tên nhiều tập tin và thư mục cùng lúc. Bằng cách cấu hình các phương pháp đổi tên - các tên có thể được thao tác trong nhiều cách khác nhau. Nó rất dễ dàng để thiết lập một công việc đổi tên hàng loạt - sử dụng nhiều phương pháp trên một số lượng lớn các tập tin Công cụ này cũng có thể trích xuất dữ liệu từ các tập tin hình ảnh, âm thanh và video của bạn, và sử dụng nó để tạo ra các tên tập tin mới.
Hơn nữa, bạn cũng có thể sử dụng Advanced Renamer để sao chép hoặc di chuyển các tập tin và thư mục của bạn, và thay đổi một số thuộc tính của chúng theo lô.

Do số lượng các yếu tố và điều khiển hiện diện trong cửa sổ chính của chương trình, cung cấp khả năng vô tận. Bạn có thể kết hợp hai hay nhiều phương pháp đổi tên trong một hoạt động hàng loạt . Bên cạnh đó, chương trình cho phép bạn xem trước kết quả trước khi thực sự đổi tên tập tin hoặc thư mục của bạn, và nếu mọi thứ đi sai mà bạn không hài lòng, bạn cũng có thể lùi lại toàn bộ quá trình đổi tên hàng loạt . Một số phương pháp đổi tên được cung cấp bởi Advanced Renamer là thêm tên mới hoặc hiện trạng mới, loại bỏ mô hình, đánh số lại, thay thế, trao đổi, cắt, vv. Bạn có thể tạo ra các kịch bản đổi tên của riêng bạn, có thể là rất hữu ích cho người dùng chuyên nghiệp nhiều hơn nữa. Cuối cùng, bạn có thể lưu các phương pháp đổi tên kết hợp của bạn và các thiết lập và tái sử dụng chúng trong tương lai.

Về cơ bản, cửa sổ chính của chương trình bao gồm hai bảng. Trên bảng điều khiển bên trái, bạn có thể thêm và cấu hình các phương pháp đổi tên mong muốn của bạn. Bảng bên phải bao gồm hai tab để chọn các tập tin và thư mục nguồn sẽ được đổi tên tương ứng. Chương trình có khả năng sử dụng các thông tin trong các tập tin media của bạn để đổi tên . Điều này có nghĩa bạn có thể sử dụng chương trình để tổ chức toàn bộ bộ sưu tập nhạc của bạn bằng cách đổi tên các tập tin dựa trên các thẻ ID3 của họ. Tất nhiên, nếu bạn không hài lòng với kết quả, bạn có thể luôn luôn đảo ngược quá trình.

* Hỗ trợ đổi tên hàng loạt tập tin / thư mục.
* Cung cấp cho bạn 14 phương pháp đổi tên.
* Cho phép bạn kết hợp hai hay nhiều phương pháp trong một nhiệm vụ đổi tên duy nhất.
* Cho phép bạn sao chép, di chuyển, và thay đổi các thuộc tính của tập tin / thư mục theo lô.
* Bạn có thể xem trước các kết quả đổi tên.
* Bạn có thể lùi lại toàn bộ quá trình đổi tên hàng loạt
* Cho phép bạn lưu lại các phương pháp kết hợp đổi tên và thiết lập chúng để sử dụng trong tương lai.
* Có khả năng đổi tên các tập tin media từ các thông tin siêu dữ liệu .Bạn phải đăng ký để thấy được link

Homepage – Bạn phải đăng ký để thấy được link
Size: 12.1 MB

Bạn phải đăng ký để thấy được link
Bạn phải đăng ký để thấy được linkChủ đề tương tự: